Namsos bys Historielag

Adelsten Elnan

 Adelsten Elnan skapte musikklivet i Namsos

 

Knud Adelsten Elnan (1884 – 1961) stiftet  Namsos musikkforening 17. mai 1909. I byen gikk foreningen under navnet Elnanmusikken. Adelsten Elnan som var det navnet han selv brukte, var stort sett selvlært. Han dirigerte flere sang- og musikkforeninger, han arrangerte og komponerte. Han var en dyktig utøvende musiker som behersket flere instrumenter. Ingen har betydd så  mye for musikklivet i Namsos som han.

 

 

Adelsten Elnan var oppkalt etter sin morfar, Adelsten Thornæs. Han var yngste sønn av overrettsprokurator Søren Reisersen Thornæs som i en periode eide Bjørum gård og som er regnet som en av grunnleggerne av Namsos by.

Gutten var en musikkbegavelse

Det var Adelstens tante som skjønte at gutten var en musikkbegavelse. Hun kjøpte en gitar til ham. Musikeren P. M. Engesvik , som har komponert melodien til Namsossangen, skrev ned de første durgrepene. Etter kort tid hadde Adelsten lært hovedakkordene. Elnan fortalte selv at gitaren var hans fremste hjelpemiddel når han skulle arrangere musikk og finne fram til melodier.

Allerede før konfirmasjonsalderen startet han sitt eget lille orkester. Her spilte han piano og cello. Bybrannen i 1897 satte en kort stopper for orkesteret. Allerede i 1898 var orkesteret i gang igjen og var i virksomhet til 1912. Elnan dirigerte, spilte cello, gitar og kontrabass.


Bankmann i 50 år

Etter middelskolen fikk Elnan arbeid som volontør i Namdals Privatbank. Senere ble han både revisor og kasserer i Forretningsbanken. Da han gikk av ved oppnådd aldersgrense, hadde han vært bankmann i mer enn 50 år. I fritida var musikken den store og krevende hobbyen. Men han fikk i unge år også tid til å være turner. Han var med og stiftet Namsos turnforening i 1901, og var også medlem av det første styret i denne foreningen.

Dirigerte kor og korps

I turnforeningen startet Elnan et orkester og en sangkvartett som fort ble utvidet til dobbelkvartetten ”Accordo”. Den fikk betydning da Namsos sangforening, etter en dvaleperiode, fikk nytt liv i 1906. Elnan virket som dirigent for sangforeningen i åtte år og var også med i lovkomiteen.

Fra 1934 dirigerte Elnan i en årrekke Namsos Orkesterforening. Han var også i noen år dirigent for Namsos Arbeiderpartis Hornmusikk. Takket være Elnan ble Namdalens Hornmusikkforbund opprettet. For å skaffe aspiranter til korpsene i byen startet Elnan i 1936 Namsos Guttemusikk. Dette tiltaket fungerte utmerket, for mer enn halvparten av dem som spilte i guttemusikken, ble senere medlemmer i Namsos Musikkforening.

Namsos Musikkforening stiftet i 1909

Først 17. mai 1909 lyktes det Elnan å gi byen et fast korps, et representa-sjonskorps. Tidligere hadde det vært vanlig at 17. maikomiteen kort tid før nasjonaldagen samlet noen musikere, ofte fra landdistriktene, til en tilfeldig sammensatt hornsekstett som gjerne spilte Den svenske armes revelje. Etter unionsoppløsningen med Sverige nektet folk å høre denne reveljen. Norge var et fritt land. Vi ville høre norsk musikk på 17. mai! 

Lykken var at Elnan da han i 1907 avtjente verneplikten på Steinkjersannan, hadde fått tillatelse fra lederen for regimentsmusikken til å skrive av noen marsjer. Dermed kunne det nye korpset i Namsos 17. mai 1909 presentere en norsk revelje, komponert av den norske marsjkongen, Oscar Borg (1851 – 1930). Selvsagt hadde korpset også andre nummer på programmet.

Det hører med til historien at det gikk nesten to år ( mars 1911) før det nye korpset fikk sine lover, sitt styre og sitt offisielle navn,  Namsos Musikkforening. Men det har aldri vært noen tvil om at 17. mai 1909 er musikkforeningens fødselsdag.

Satte sjelden opp egne komposisjoner

Elnan var tilbakeholden med å sette opp egne komposisjoner på korpsets konsertprogram. Derfor var hans virksomhet som komponist lite kjent, selv blant musikerne. Først mot slutten av dirigentkarrieren kommer noen av komposisjonene hans på programmene. Allerede som 19-åring skrev han valsen Høstdrømme for ”turnorkesteret”. Først etter 45 års hvile, på foreningens store jubileumskonsert i 1949 i Namsos kino, stod denne krevende komposisjonen på konsertprogrammet.

Festmarsjen, ”Hilsen til Namsos”(opus 10), som er et fragment av hans kantate til Namsos 100- års jubileum, er hans mest spilte komposisjon. Hele kantaten ble aldri framført, fordi jubileumsfeiringene ble utsatt på ubestemt tid. Selvsagt laget han mange marsjer. Han satte dem også sammen til et potpurri over egne marsjer.


Skrev ut tusenvis av enkeltstemmer

Elnan utførte et enormt arbeid som arrangør for de orkestrene han ledet. Med sirlig skrift skrev han ut tusenvis av enkeltstemmer. Disse stemmene skulle passe til instrumentbesetningene i orkestrene. Ofte skrev han stemmene ut fra grammofonplater eller etter hukommelsen. Som så mye annet gikk den store, uerstattelige notesamlingen opp i flammer ved bombinga av Namsos 20. april 1940. I følge Gudmund Pettersen som spilte under Elnan i mange år, ble bare en liten del av notesamlinga rekonstruert etter krigen.

”I retning av moderne musikk, er ’Tango sjalusi’ av Jacob Gade det lengste jeg kan strekke meg,” sa Elnan en gang vi diskuterte repertoar. Men sannelig overrasket han oss da han til barnetoget 17. mai tidlig i 1950-åra hadde arrangert en gatemarsjutgave av Egnersangen ”Bamsens fødselsdag”. Elnan fulgte opp suksesssen med Harry Lime-temaet fra filmen Den tredje mann, også den som gatemarsj. Disse innslagene ble selvsagt populære.

Aktiv forening   

Ved store og små begivenheter stilte musikkforeningen opp med Elnan i spissen. Det gjaldt selvsagt ved alle nasjonale festdager, ved flåtebesøk, ved julegrana, viktige fotballkamper, turnstevner m.m. Fredsvåren 1945 var ei travel tid for musikerne, frigitte fanger skulle hilses velkommen heim og andre hendinger skulle markeres med glade toner. En festdag i Namsos uten Elnanmusikk var utenkelig. Vi ser for oss den kortvokste, spenstige dirigenten som bratt i ryggen og med verdighet marsjerte framfor korpset sitt. Utallige konserter ble holdt og mange minnerike reiser ble arrangert.

Elnan levde for musikken hele livet. Høyest satt han de tre store tyske B’er: Bach, Brahms og Beethoven. Når han ble spurt om han ønsket å gifte seg og stifte familie, svarte han: ”Jeg har hele livet vært forelsket i fru Musica.”

Årsmøtet savnet utgiftposter

Elnan tok ofte penger av egen pung for å dekke utgifter som korpset hadde til innkjøp av instrumenter, noter m.m. På et årsmøte syntes et av medlemmene at det var for få utgiftsposter i årsregnskapet. Korpsets nestor hadde svaret på rede hånd: ”Utgiftspostan tek han Elnan sæ av.”

17. mai, størst av alle dager

For Elnan var 17. mai den største av alle dager. Dagen skulle feires med verdighet, og tradisjonene skulle holdes i hevd. Helt naturlig var det at når lederskikkelsen i byens musikkliv gjennom mange ti-år skulle hedres, måtte det skje på 17. mai: På nasjonaldagen i 1939 ble Elnan tildelt Kongens fortjenstmedalje som takk for sin innsats for musikklivet i Namsos. Ordfører Hermann Thornæs stod for overrekkelsen.

Adelsten Elnan er gravlagt på Namsos kirkegård der Namsos Musikkforening i 1962 reiste en vakker stein til minne om sin avholdte dirigent. På Høknesåsen finner vi i dag Adelsten Elnans veg. Namsos-kunstneren  Henry Arntzen malte i 1947 et portrett av Adelsten Elnan. Maleriet henger ved den venstre inngangen til kulturhuset i Namsos.    

 Kilder

Gudmund Pettersen: Namdalske komponister IV: A. Elnan,  Namdal historielags årbok 1965

Namsos Musikkforening 1909 – 1984  Jubileumsberetningen

Brev, notater, muntlige kilder

Sanglira 2007

 

Ett av fler gode nummer under Sanglira 2007 Rett i kroppen".

Innslag "Samenlappa" Aktør Lasse Kløvik, tekst Lasse Kløvik (Klikk på understreket lenke)

Sanglira 2009

Klipp fra sanglira 2009. Klikk på den understreket teksten (lenken). Dette er en test på ekstern lenke med videoklipp. Innslaget heter Skriftens sanne ord: Tekst Finn Aasbø. Aktør: Lasse Kløvik

Innslag 2:

 Evig gammel  Tekst og aktører: Arnljot Aglen og Øyvind Hansen

 

Kalender

August 2019
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

facebook