Namsos bys Historielag

Namsos bys historie

Namsos bys grunnlegger

Jørgen Johannes Havig (1808-1883) regnes som Namsos bys grunnlegger. Han var svært sentral da ladestedet Namsos formelt ble godkjent av Stortinget 7. juni 1845.

Havig var sønn av lensmann Johan Havig, og ble født gården Havika 31. juli i 1808. Fra han var 12 år gammel arbeidet han på kontoret til sorenskriver Hetting på Finanger på Otterøya. I 1826 døde faren, Johan, og 18 år gamle Jørgen Johannes overtok som lensmann i distriktet. Den stillingen hadde han i hele 50 år, og han fikk i 1876 medalje for borgerdåd som anerkjennelse for lang og tro tjeneste i sin stilling og annen offentlig virksomhet.

Havig var en av mange som kjempet for å et ladested på Bråholmen. Bakgrunnen for opprettelsen var behovet for å drive trelastindustri. Ikke minst fordi Bråholmen ved Namsenfjorden, lå nært de skogrike områdene i Namdalen. Opprettelsen av ladestedet var også viktig i forhold til å få et eget tollkontor som gjorde det mulig å selge trelasten direkte til utlandet.

Jørgen Johannes Havig ble valgt inn på Stortinget i 1839, og satt som representant til 1845. Han ble karakterisert som "en mand med med et overmaate godt hode og flere kundskaper end man skulde tro ved overfladisk at lære han at kjende", som det ble skrevet om han i samtiden.

Han var også forlikskommisær i kommunen, og han var blant initiativtakerne til å opprette Sævik Sparebank i 1842. I tillegg jobbet han for veivesenets utvikling, for fengselsvesenet, og for både kirkene og skolene i prestegjeldet.

Da Havig i 1876 hadde vært lensmann i 50 år, ble han feiret i Namsos. "Aldrig har vel vor by nogensinde vist et venligere fysiognomi end det hvormed de paa denne solblanke festdag møtte sin grundlægger" skrev avisa Namdals Tidende. Hele byen flagget, og hjemme på gården i Havika fikk jubilanten besøk av magistrat Lund og ordførerne i Overhalla og i Namsos. Om ettermiddagen var det stor fest på Aunes sal med gode og lange taler til ære for Havig.

Havig døde 19. januar 1883, og ligger begravd på Namsos kirkegård.

Kilde: "Byens anlæg og utvikling" av O. S. Aavatsmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Mai 2022
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

facebook