Namsos bys Historielag

Krig og okkupasjon

Teatersalen i Fischerlager

Artikkelindeks

 

Teatersalen i Fischer lager
var kulturhus i Namsos i ti år

For å skaffe husrom til de tyske soldatene bygde okkupasjonsmakten allerede i 1940 en rekke leirer og brakkeanlegg i Namsos og omegn. I Kleppen ble Stahn lager anlagt, på Vestbyen Todtleiren som hadde navn etter den tyske stabsorganisasjonen Todt. På Kjærlighetsstien og vest for prestegården på Bjørum lå offiserbrakker. Det ble også reist tyskbrakker blant annet i Åkervika, i Gullvikmoen og på Mærranesset.

På området øst for Anders Havigs alle og nord for Namdalsvegen, der Prix nå ligger, ble Fischer lager bygd. Denne leiren fikk navnet etter leirkommandanten Fischer. Leiren bestod av åtte store brakker, sykestue og en stor forsamlingssal, Teatersalen.

Ficher lager, den første tettbebyggelsen på Bjørum

Brakkene ble plassert slik at de rammet inn en stor, åpen gårdsplass. Av et foto tatt fra en av de høye mastene ( 75 m ) på kringkastingstomta, går det fram hvordan leiren så ut fra lufta. Fischer lager ble den første tettbebyggelsen i området, utenom gårdstunene på Bjørumsgårdene. 

I Fischer lager bodde mange tyske soldater og noen tyske lotter i om lag fem år. Vi ungene i området fulgte med soldatene i forskjellige sammenhenger. Det var både spennende og skremmende å se tyskerne marsjere taktfast i de grønne uniformene sine. De hadde motorsykler, biler, hester, kjøretøy, og ikke minst, våpen.

Vi lærte oss fort de tyske kommandobrølene og de oppildnende marsjsangene. Vi skaffet oss rede på når vaktskiftene ved innganger til leiren og andre plasser foregikk og passet på å møte fram for å se dette merkelige skuespillet. Hanemarsj, hilsing og kommandering var underlig oppførsel. Men vi syntes det var artig å se på. De voksne advarte oss mot å ha noe med tyskerne å gjøre. Tyskerne var våre fiender. Men for oss unger var dette i begynnelsen spennende. En annerledes verden hadde brutt seg inn i nærområdet vårt.

Om vi greidde å skaffe oss egg, grønnsaker, kaninslakt eller andre matvarer, var det utmerket byttemiddel for å få bong-bong (drops) fra soldatene.

 

Den tyske teatersalen ble forsamlingshus for namsosingene

Foruten brakkene der soldatene bodde, fantes det også staller og forskjellige verksteder i Fischer lager. Med den bygninga som folk husker best fra tyskerleiren på Bjørum, er nok Teatersalen. Her arrangerte forskjellige foreninger offentlige dansefester. Trekkspilleren Ole Mediå og hans musikere sørget vanligvis for musikken. Men også andre band spilte til dans her. Tusenvis av namsosinger og tilreisende har danset tango, vals, reinlender, slowfox, polka og andre danser på det gyngende golvet i Teatersalen. Salen ble møtested for namdalsungdommen  i etterkrigsåra. Ikke rent få kan fortelle at det var i Teatersalen de først møtte sin tilkommende. Ved de offentlige festene var arrangørene pålagt å sørge for vakthold ved inngangsdøra. Personer som var synlig påvirket av alkohol, skulle nektes adgang. Vaktene kunne nå og da ha en stri jobb.

 

Kalender

Mai 2022
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

facebook