Næringsliv

Tuftet på tømmer og sagbruk

Namsos sentrum med Van Severens sagbruk rundt 1970.

Namsos er byen som er bygd opp rundt sagbruksindustrien. Ja, det var nettopp tømmer og sagbruksvirksomhet som var årsaken til at det ble opprettet en by ved elva Namsens utløp i 1845.

 

Sagbrukene var ryggraden i bysamfunnet i alle år etterpå. Sagbrukene var livsnerven i samfunnet, og livene til folket i den lille byen ble styrt av fløytene fra sagbrukene som kalte arbeiderne til arbeid.

Byen ble totalt ødelagt av tyske bomber 20. april 1940, og det tok over 20 år før Namsos igjen var bygd opp. I 1960 stod kirka ferdig, og året etter var det samfunnshuset som kunne tas i bruk. 

Stor oppgangstid

Derfor var 1960-årene preget av en ukuelig optimisme med tanke på framtida. Ja, egentlig hadde hele etterkrigstida vært ei stor oppgangstid. Også for folk i Namsos. Arbeiderpartiet hadde styrt byen i alle år siden 1930-tallet, og sørget for stabilitet og stø økonomisk kurs.

De fleste unge guttene reiste til sjøs etter konfirmasjonsalderen. Dette kom også til å prege musikkmiljøet i Namsos utover 1960-tallet. Pop og rock ble en del av ungdomskulturen. Ikke minst takket være sjøfolkene som hadde med seg spennende musikk fra det store utland.

De første pop- og rockebandene dukket opp på slutten av 1950-tallet. Midt på 60-tallet var det The Hitmakers og litt senere Stein Henriks som var de mest populære gruppene. De unge musikerne i Namsos hadde tydeligvis stor tro på å gjøre musikken til sitt levebrød. I 1965 satset ett av byens mange band 30.000 kroner på instrumenter og utstyr. Det var over ei årslønn til en vanlig sagbruksarbeider i Namsos. Samme høst kom forresten ett av Norges beste og mest populære grupper - Pussycats fra Tromsø - til Namsos.

Rev av skilt

Ifølge lokalavisa ble det litt av en forestilling i byens samfunnshus hvor 900 fans ropte og skrek det de maktet. "For 8 kroner kunne en få trenge seg inn for å se de fem langhårede og i sannhet uhyre bråkende unge menn", skrev avisa. Etter konsert forsøkte 200 fans å trenge seg inn på byens hotell hvor "pusene" bodde. Ungdommene rev både skilt, vindusviskere og speil av bilen som suvernirer. I tillegg skrev jentene kjærlighetserklæringer med leppestift på bilen. Joda, Namsos var klar for å bli en framtidig rockeby. 

I tillegg dukket det opp et nytt og populært band i byen - Mads Inc. - som ble namdalsmestre i rock i 1967. Noen år senere skiftet de navn til Prudence. De spilte en helt annen musikk enn de andre bandene. En ny musikk som ikke slo an helt blant riktig alle i Namsos. For det er nok en sannhet i at det ikke er enkelt å bli profet i egen by. Det var det heller ikke for Åge Aleksandersen og de andre ungdommene i Prudence.  Men frøet var sådd, og i dag framstår Namsos som en av landets fremste kultur- og rockebyer.

Store forskjeller

Namsos har alltid vært en arbeiderklasseby. Politisk har Arbeiderpartiet vært byens dominerende kraft siden 1930-tallet. Derfor har aldri klasseskillene vært så fremtredende her som på mange andre steder. Men de var der. Selv til langt utpå 1960-tallet. Det kunne være store forskjeller mellom overlegene på sykehuset, og disponentene på sagbrukene, til de vanlige arbeiderhjemmene i Vika og på Prærien. 

For det var på vestkanten arbeiderklassen i stor grad bodde. I bydeler som Vika og Prærien. Lenger øst holdt de litt bedrestilte til. Som for eksempel på Bjørum. En bydel som ble bygd opp etter krigen. 

Klasseskillet kunne gi seg bisarre utslag som at enkelte lærere jaget barna til vanlige arbeidere ut for å måke snø på skolen, mens de andre barna fikk slippe. Dette foregikk til langt utpå 50-tallet. 

Men det var ikke bare sosiale skiller i et lite samfunn som Namsos. Det var også geografiske skiller. Derfor utkjempet barn og unge ofte de reneste bydelskrigene med pil og bue, steiner og kniver. Kom du fra Vika, kunne du risikere å få juling om du krysset det geografiske skillet ved Brennhammeren og bevege deg utover mot Prærien! 

Rundt 1970 var det fortsatt drift ved flere av byens sagbruk. I dag er det bare ett igjen. For nye tider var på gang. Gammel sjøbunn ble gjort om til tørt land, byen vokste og andre industrier overtok etter hvert hegemoniet. Både meieriet og slakteriet bygde nytt og satset stort. I tillegg satset byens næringsliv, og derfor bygde Namsos seg opp til å bli en viktig handelsby utover 70-tallet.

Tre 1. maitog

Tidlig 70-tall var også ei politisk brytningstid lokalt i Namsos. Radikale strømninger slo inn over byen i forbindelse med EF-kampen i 1972, og det ble kamp mellom de politiske grupperingene på venstresida. Ja, enkelte år ble det faktisk arrangert tre forskjellige demonstrasjonstog i Namsos 1. mai! 

Den nye tida ga også grobunn for framveksten av en ny type trøndersk populærmusikk. Som Vømmøl Spelmannslag og ikke minst Prudence. Selv om Prudence kanskje ikke ble så godt mottatt i Namsos som de burde ha blitt, var det her i byen de la grunnlaget for karrieren videre. Som ledet gruppa til spellemannspris, og som ga Åge Aleksandersen og Terje Tysland store solokarrierer senere. 

Det var i spenningsfeltet mellom "rampen" fra vestkanten og "fiffen" fra østkanten mye av musikken ble skapt. En musikk som har gitt Namsos Rock City og trua på at det er mulig å gjøre den tradisjonelle sagbruksbyen til landets rockeby.