Namsos bys Historielag

Krig og okkupasjon

Med skråblikk på Namsos høsten 1940 (4)

Tyske soldater i Overhallsvegen i 1940 på marsj mot Namsos sentrum. Bildet ble tatt av Harald Hagen.

I artikkelserien «Med blokk og blyant på rundtur i Namsos i dag» høsten 1940 fortalte skribenten Peik (redaktør Anders Opsahl-Kaas) om livet i byen etter bombingen og den tyske okkupasjonen noen måneder tidligere. Artiklene stod på trykk i avisa Nordtrønderen. Dette er den den fjerde delen i serien.

«Der hvor Meyers gate svinger inn i Overhallsveien står Autos bensinkiosk igjen omtrent urørt. Johansen har handlet med frukt, sigaretter osv. i kiosken. Overhallsveien nr. 1, O. S. Aavatsmarks gamle hus, står også igjen etter denne brannen som etter brannen i 1897. En del ramponert ble taket på huset, men det ble fort satt i stand og nå holder sorenskriverkontoret til der. Sorenskriver Berger er jo forholdsvis ny mann i byen og dommerfullmektig Eide kom hit under de hissigste krigsdagene. Ellers vil herrene Fenne og Hammer være godt kjent av alle namsosfolk ute i verda. De yngste på kontoret er frk. Løfsnes og Bjørlykke. Vi blir ergerlige hver gang vi går forbi dette huset når vi tenker på at der holdt Nordtrønderens innbundne årganger fra 1883 til 1915 til helt til kort tid før brannen da vi flyttet dem ned i Arbeidersamfunnet hvor de altså bare bidro til å gjøre flammehavet større.

 

Enkefru Johnsens hus ved sia står også igjen. Grunnmuren på Hans Evensens servicestasjon på den andre sia av Gulbrandsons gate holder de nå på å sette i stand. På fortauet foran driver L. Johansen kiosk, frukt og sjokolade. Den er nybygget. Mellom her og plassen der Havikveien tar av står det bare igjen to av de små husene, nemlig maskinist Knudsens og Konrad Knudsens. I det førstnevnte har Erik Sandnes sin manufakturforretning. På høyre sia ved nedgangen til Møbelfabrikken har Namsos garn- og tricotasjeforretning og Bertha Johansen satt opp en liten brakke. Trikotasjeforretningen innehas nå som før av frøken Bergmann og frøken Nordli. Møbelfabrikken har sjølsagt også overflod av arbeid og 10 mann er i arbeid ved fabrikken under eieren herr Thorsens ledelse. I annen etasje her har Sparebanken holdt til inntil nå, da Leif Østring har besatt den med sin møbelforretning. Østring har også forresten kjøpt fabrikkbygningen, og de andre leier av ham. B. Johansen har også malerverksted i samme hus.

På vår første tur med blokken skrev vi at Østring handlet nede i en av bryggene. Nå har han altså rukket å komme foran oss hit mens vi har vært en tur på Prærien.

Kiosken på hjørnet av Havikveien og Overhallsveien selger framleis aviser, men når unntas namsosavisene, så er det bare gamle aviser som er å få der på grunn av togforsinkelsene. Johan Hustad, som driver kiosken, har ikke vært å se i byen sia katastrofen. En annen kjent skikkelse har også vært saknet i bybildet, nemlig Konrad Hustad. Begge holder vel framleis til på landet. Naturligvis er det også mange andre eldre folk og da især kvinner som ennå ikke har vært å se siden krigens dager.

L. Hammers hus er nå frigitt og Hammer sjøl er kommet tilbake fra evakueringa si ute ved Rødhammer noen steder. Vis a vis har Strømsnes satt opp en liten bungalow i hagen på maler Deviks tomt og handler med modevarer der. Typograf Hojem har satt opp en brakke for sitt trykkeri på egen tomt, men i bakgården. Han kom i gang med trykkeriet omtrent samtidig som Nordtrønderen, men drev før brakka ble ferdig i kjelleren i Hjulstadgården. Hojem har den uriaspost å være formann i hjelpekomiteen. I Ola Storaunets hus på nersia av veien driver Susæg Sentralkafeen. Bjerkan er blitt alvorligere etter alle disse fæle hendingene og han vil nå nødig innlate seg i ordskifte med folk. Han har tatt til å grave og ryddiggjøre tomta og spekulerer på bygging. I bakgården her holder Lindseth på og bygger stall. På Høttstutomta, hvor det har vært mange tilløp til nybygging i de siste åra, har nå de militære satt opp en meget bra brakke. Schanckes hus har vært besatt hele tia, og er det visstnok framleis. I Hans Formos hus har Renbjør hatt sin forretning inntil nå da han har flyttet inn i flott brakke på Raspet. Tannlege Steen har også sine kontorer i gården.

For verkseier Jenssen som for de andre i bilbransjen her i byen er det jo lite å gjøre i denne tida. I kiosken på plassen her foran oppkjøringa til sykehuset handler Ole Aagesen. Men han som alle de andre mangler både tobakk og sjokolade. Han har nå sagt hver uke at neste uke får jeg tobakk, men nå er det gått mange uker siden at vi har sett tobakk. Denne uka er det dog helt sikkert at den kommer, og det er mulig vi alt har fått en røyk når dette leses. I den gamle sagstu nedafor kiosken holder en del av et militærkompani til. Halvdelen av stua ligger i røys, men de nøysomme soldatene klager visstnok ikke.

Før vi stikker nedom Skogeiersamlagets lagerhus og ser på vedbeholdningene tar vi en tur opp til sykehuset. Her settes det opp et nytt millionkompleks, et tilbygg til det gamle sykehuset, men det vil føre alt for vidt å beskrive dette her. Det må vi vente med til det blir ferdig. Vi skal bare opplyse at ved bygget arbeider nå 50-60 mann og at korridoren mellom det gamle og det nye er under arbeid. Det sprenges ut mye av fjellet bakenfor for at det skal bli bedre plass. En transformatorkiosk er bygget bak nybygget og innkjøringa planeres rundt helt bort til reservelegens hage. Innkjøringa fra Havikveien er også blitt flottere idet bekkedalen er gjenfylt og planert. Det er visst meningen at det mellom sykehuset og Overhallsveien ikke skal være noen bebyggelse, og at Albert Wullum og Sellottens tomter skal ekspropieres, men hvordan det blir med dette har vi ikke noe kjennskap til. Det er så mye som ennå er på det uvisse. Såleis også om sykehuset blir nabo til det nye skolekomplekset som er tenkt lagt på Katmohaugen. Det siste er at også hjelpefengselet er tenkt lagt der oppe. Sykehuset vil nok protestere mot så mye urolig naboskap. Wullum og Sellotten er naturligvis ikke blide ved tanken på at det offentlige skal jage dem bort fra tomtene deres. Wullum har alt satt opp en brakke og tatt til å handle på gamle tufter. Han lar seg nok ikke fjerne derfra med det gode, etter det vi skjønner. Det er naturligvis mange ting å kives om her i byen enda. Men stort sett innretter vi oss gemyttelig og praktisk. Som et eksempel på dette må vi nevne at mens vi går her og rusler møter vi banksjef Aavatsmark med en flyndre i den ene handa og en rødvinsflaske i den andre. Han skulle ha vært borte i gjestebud i kveld, men da det er forbudt å være ute etter klokka 21 (9), syntes han ikke at han kunde ødelegge selskapet ved å bryte opp før det var ferdig og dette hadde han vært i gjestebudsgården og meldt fra om. Det skulle være flyndre og rødvin til kvelds og da løste vertinna spørsmålet på den praktiske måten å gi ham en hel flyndre og en hel rødvinsflaske. Banksjefen gikk lett og glad heim og kunde sitte og kose seg trygt. Å nei, namsosingene taper ikke humøret så fort, sjøl ikke i krigstider. Mismot og bitterhet har vi for lenge sia jaget på dør.

Nilsens likkistefabrikk flyttet for en del år sia ned i snekkerbygningen som Bugge før holdt til i nede ved jernbanelinjen. Bak her har Namdal skogeiersamlag vedlageret som Kr. Nilsen bestyrer. Lageret i øyeblikket er om lag 150 favner og prisen på bjørkved levert fra lageret 51 kroner. Oppkjørt og saget kommer bjørkvedfavnen nå på nøyaktig 59 kroner. Gårdene vis a vis Wullum som Forretningsbanken har eiet en tid er nå tanntekniker Olsens som sjøl holder til i annen etasje. I første har Wallum gullsmedforretning og manufakturforretning og baker Schjølberg har kafe og spiseforretning. Fru Bjerkhoel bor på kvisten mens hennes mann arbeider for Namdal Tresliperi på Statlandbruket. De har satt opp en sportshytte inne i Homstadfjellet hvor de har holdt til i hele sommer. I den vesle Dahlberggården holder Namsos barbersalong, innehaver Petterson, til og i Aagesens hus har H. Aagesen sin skotøyforretning, foreløpig inntil han han flytter inn i brakke på torget.

På nordsia av gata driver fiskehandler Aune på og setter opp ny bakgård og i bakgården til Harald Havik har baker Nordhøy bakeriet sitt. Han har utsalget i Brørsgården. Reidar Buseth har sin bok- og papirforretning i Lonmos gård. Et moderne trykkeri har han også fått presset inn i samme leilighet. Som kjent er han nå lagsleder for N.S. her i byen. H. Sund handler i Thingstads gård mens sakføreren har kontor i E. Ottesens gård. Sverre Sundh er forresten en av dem som har fått brennkopper og da vi møtte ham på gata forleden var han nesten ugjenkjennelig. Fhv. lærer E. Ottesen og frue er i beste vigør og en kan ofte se de to gamle på spasertur i Overhallsveien. Idrettens Hus, som eies av Hans Evensen har vært opptatt med militæreffekter i hele sommer. I sjåfør Sandmos hus er hendt den begivenheten at hans hund er nedkommet med 6 små bissevover og at vår hund er den lykkelige og stolte far. De små ligner mer på faren enn på mora.

Ortskommandanturet holder til i Ludvig Ovesens gård og der er det naturligvis stor trafikk. Tolk har den unge frøken Rian vært hele tia, men mange tyskere kan også en god del norsk. Tannlege Lennert Johansen har kontorene sine her. På Alfheim, der kommandanturet var til å begynne med, er det fullt besatt av militære. I småhusene på nersia av veien finner vi Fredriksens blikkenslagerforretning på den gamle plass, og Sjåmos barberforretning i samme gård. Løvmos skoreparasjonsverksted og Spillum gartneris utsalg samt steinhugger Svendsen i de to andre gårdene. Sellottens hus som ligger nede i gropa i svingen her ble sterkt ramponert av lufttrykket fra bombene, men soldatene har flikket på det så pass at en del av dem bor her. I Henrik Aunes gård (der hvor den gamle skysstasjonen lå) holder fylkesbilene til med sine kontorer, og her stanser bilene og kjører ut fra. Kontoret bestyres nå av Sæther, Steinkjer. I Blengsliens hus har Gulbrandsen barberforretning og der er også soldatleir. Herfra og austover ble det ingen eller ubetydelige skade på husene. Det falt dog bomber på jordet like ovafor overlege Helsingens hus og Asbjørn Olsens hus. Likeså falt det bomber i deres hager, i overlegens hage et helt dusin brannbomber, men ingen skade på husene ble gjort. I Birkelund kafe handler O. C. Dahl og nest etter maten har han vel de i denne tia mest etterspurte varene, nemlig film. Utlendingene fotograferer en mengde og sjøl lyktes det Birger Dahl å ta serier med talende bilder fra brannherjingene.»

Kalender

Mai 2022
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

facebook