Namsos bys Historielag

Samferdsel

Bygde Namdalsbanen for 21 millioner

Namsos_1934_Stasjonen.jpg

Namsos-Grongbanen ble offisielt åpnet 1. juni i 1934, men ble tatt i bruk høsten før.

Da Namsos-Grongbanen - eller Namdalsbanen - offisielt ble åpnet i 1934, kostet den litt over 21 millioner kroner. En gammel drøm for mange namsosinger ble endelig oppfylt.

Allerede i 1875 ble spørsmålet om jernbaneforbindelse til Namsos behandlet av jernbanekommisjonen, men byggingen ble aldri realisert. Da Stortinget vedtok Hell-Sunnanbanen i 1894 som starten på Nordlandsbanen, var ikke lenger Namsos det endelige mål for jernbaneutbyggingen.

Økonomisk krise

2. juni 1913 vedtok Stortinget å bygge en sidelinje fra Grong til Namsos. Våren 1922 ble planene for de første 32 kilometrene fra Namsos avgitt. Hele banen ble stukket opp i løpet av sommeren samme år, men arbeidet kom likevel ikke skikkelig i gang på grunn av den økonomiske krisen.

 

I 1922 ble det satt i gang såkalt nødsarbeid på linje og omlegging av hovedveien i Trettvikbergene, og vdiere fram til Skage. Først i 1923 startet det ordinære arbeidet på jernbanen.

I sluttrapporten fra Norges Statsbaner i 1939 står det følgende om dette første arbeidet med jernbanen:

"Under nødsarbeide som blev drevet fra nyttår 1922 til 30. juni 1923 opnådde man ikke de samme arbeidsydelser som under det ordinære arbeide. Bortsett fra mangel på øvelse, nødsarbeidet blev for størstedelen drevet med folk uten tidligere øvelse i anleggsarbeide, ksn det vel sies at forholder bunnet i en reaksjon fra nødsarbeiderne mot å arbeide på dårligere vilkår enn ordinære arbeidere".

 

I 1927 kom det så forslag om å utsette arbeidet med Namsos-Grongbanen, men det ble ikke vedtatt.

 

Likevel ble det kuttet i de opprinnelige byggeplanene. Skinnene ble redusert fra 35 til 25 kilos brukte skinner fra Hell-Sunnanbanen, stasjonsbygningene ble redusert og det ble kuttet der det var mulig i utstyr.

Millioner av arbeidstimer

Det meste av arbeidet på Namsos-Grongbanen ble utført som akkordarbeid. Tilsammen 2918 akkorder som omfattet 5,1 millioner arbeidstimer for ordinært arbeid, og som nødsarbeid 178 akkorder med 279.000 arbeidstimer.

Tilbake til arbeiderlønningene så lå den gjennomsnittlige akkorden for en ordinær arbeider på 1,6 kroner i timen, og for en nødsarbeider på 1,2 kroner i timen.

Nesten alt av arbeid ble utført med håndmakt. Til transport ble det benyttet maskinell trekkraft, og tio underbygningsarbeider ble det brukt rambukker, kraner, pumper, betongblandere også videre. Men ellers alt av planeringsarbeid gjort for hånd.

 

Namsos-Grongbanen kostet totalt sett 21,1 millioner kroner, og av dette var 10,3 millioner lønninger til arbeiderne. I dagens pengeverdi kostet den 51 kilometer lange jernbanestrekningen ca. 715 millioner kroner. Det spørs om man hadde klart å bygge like billig i dag...

 

Jernbaneanlegget omfatter en mengde fyllinger, tunneler og ikke minst mange bruer. Det ble bygd bruer ved Lilleøen, Sanddøla ved Tømmeråsfossen, viadukt over Røttesdalen, bru over Øyelva, Namsen ved Bertnem, Bjøra, Reina, Myrelva, Meosen, Høknesøra, Høkneselva og på Hylla.

Stasjonsplan klar i 1931

Den endelige stasjonsplanen ble ikke vedtatt før i 1931. Det ble da bygd stasjoner på Sjemsvoll, Øyheim, Øysletta, Skogmo, Øyesvold, Skage, Kvatningen, Overhalla og i Namsos. Det ble også bygd en stor lokomotivstall i Namsos, og i 1934/35 en jernbanekai i Namsos til 546.315 kroner.

 

I sluttrapporten for Namsos-Grongbanen vises det hvordan ledelsen for anlegget hele tiden forsøkte å spare penger. Det klarte de også, og hele anlegget ble faktisk 215.000 kroner billigere enn anslaget som ble laget i 1928.

Skinneleggingen av jernbanen startet i Grong i 1930, og nådde Namsos 12. juli 1933.

 

Banen ble åpnet for midlertidig drift 1. november 1933, men allerede den første vinteren fikk skinnegangen en ganske så hard medfart på grunn av vekslende kulde og mildværsperioder. Dermed måtte det utbedringer til allerede sommeren 1934 for 1,6 millioner kroner.

Namsos-Grongbanen startet ordinær drift 1.juli 1934, og persontrafikken ble nedlagt ved nyttår i 1977. Godstogene gikk fram til starten på 2000-tallet.

 

KILDE: Sluttrapporten for Namsos-Grongbanen (Jernbaneverket)

Kalender

Mai 2022
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

facebook