Namsos bys Historielag

1900 - 1940

Namsos i 1936

Kirka_og_Sentrum_1936.jpg

Førkrigsbyen Namsos sett i fugleperspektiv. I juni 1936 tok Widerøe en rekke flybilder av Namsos, og disse er nå publisert av Nasjonalbiblioteket (nb.no). Namsos bys historielag har sett litt på hva som rørte seg i byen for 80 år siden ved hjelp av lokalavisa Nordtrønderen:

Parkanlegget ved Overhallsvegen og Bastionen ble tatt i bruk våren 1936. Det var fylkesagronomassistent Harald Jakobsen fra Spillum som var mannen bak utarbeidelsen av parken. Men grunnarbeidet høsten før var for dårlig, og all matjorda måtte skiftes ut på vårparten i 1936. Dermed økte kostnadene på anlegget fra 6500 kroner, til nærmere 8000 kroner. 3000 kroner var en av gave fra Namsos bys vel, mens resten ble finansiert av kommune. 1. mai 1936 ble Bastionen tatt i bruk for aller første gang.

17. mai i 1936 var Bastionen igjen i bruk. Mellom 2000 og 3000 møtte fram for å høre sokneprest Bolstad holde tale til barna, mens sekretær Håkon Storøy var hoved taler på den vakre grunnlovsdagen hvor sola skinte og det minst var 25 grader i skyggen, ifølge avisa Nordtrønderen.

Tidligere hadde 17. maitalene blitt holdt inne i skolegården, men avisa mente det var mye bedre på den nye plassen:

"Og vi har fått inntrykk av at talernes rekkevidde er større her, idet man under de værforhold vi hadde i går kunde høre talerne over hele bildeholdeplassen", skrev avisa.

---------------------

I 1936 ble det også gjort forsøk på å etablere en konfeksjonsfabrikk i Namsos med 50-60 arbeidere. Herrene Mathias Formo, Arne Dahl, Ingulf Barstad og Torger Skøien stod bak selskapet.

Kommunen stilte tomt til disposisjon ved den nedlagte Bjerkhoelbruket, men de stilte krav til selskapet: "Under forutsetning av at bedriftens arbeidere skal være bosatt i Namsos, og at det ved inntagelsen av arbeidere tas så mange som mulig blant de i Namsos kommune allerede bosatte personer, vil den nye bedrift bli fritatt for inntektsskatt av eventuelt overskudd i de fem første kalenderår."

---------------------

På fotballbanen var det også stor aktivitet i 1936. Året før var den nye grusbanen på Tiendeholmen blitt tatt i bruk. I en av kampene klarte NIL 1-1 mot Verdal etter scoring av Magne Bjørlykke.

Men baneforholdene var ikke gode, mente Nordtrønderen: "Det er en skam å innby klubber på Stadion som den ser ut nu. Den bli jo verre og verre. Slik den er nu er den helt ubrukbar", mente avisa.

Vika_i_1936.jpg

---------------------

Det store arrangementet i Namsos i 1936 var årsmøtet og stevnet Norges Bondelag holdt i byen denne sommeren. Selve årsmøtet ble arrangert i de nedlagte lokalene til Trelastforeningen på Raspet.

"Ca. 1800 mennesker var samlet da Namsos orkesterforening under Elnans ledelse stemte i Anna Alms bondemarsjen", skrev lokalavisa under åpningen av landsmøtet.

Senere var det også utearrangementer i det strålende sommerværet for 80 år siden. "Flere tusen mennesker overvar friluftsstevnet ved Namdalsmuseet i det herligste sommervær", kunne man lese i avisa.

--------------------------

Sommeren 1936 gikk 21 elever opp til middelskoleeksamen ved Namsos skole, og alle fikk bestått.

Ifølge avisa var det Anne Lise Sørvig som hadde de beste karakterene. Hun fikk nemlig M i både norsk, engelsk, tysk og matematikk.

--------------------------

I 1936 ble det også bygd en flytebru fra Tiendeholmen ut til badeplassen på Bjørumsøra. Namsos bys vel satte av 400 kroner til prosjektet som bestod av ei såkalt pontongbru.

Det var ei bru bygd av tømmerstokker som var surret sammen med kjettinger. Brua var 96 meter lang og 1,25 meter bred.

Sykehuset_i_1936.jpg

--------------------

Tørste namsosinger koste seg med sterk drikke i 1936. "Heimbrenningen tar overhånd i Namsos" var en tittel som Nordtrønderen satte på trykk på seinsommeren dette året.

En kvinne ble blant annet dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for heimbrenning, og avisa skrev: "Fra myndighetenes side uttaltes det at heimbrenningen i den siste tid har tatt slik overhånd at retten må slå hardt til for å få satt en stopper for uvesenet."

----------------------------

Før krigen var det ikke så mange biler i de trange Namsos-gatene, men i 1936 skjedde det en del ulykker og Nordtrønderen var ikke nådig når det gjaldt trafikkforståelsen blant de lokale bilistene:

"Mangelen på trafikkultur i Namsos er rent ut sagt hårreisende. Daglig kan man se biler som driver venstrekjøring, særlig ved å ta innersvinger rundt gatehjørnene. Også mot en så enkel regel som parkeringen i gatekryss er der daglige syndere i hopetall", mente avisa.

Sagbruk_Ullvaren_1936.jpg

 

Bjørum_Overhallsvegen_1936.jpg

Kalender

Mai 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook