Namsos bys Historielag

1850 1900

Ved den gamle kisgruva i Høknesfjellet

gru.jpg

To smågutter ved gruveinngangen i Høknesfjellet for noen år siden.

 

I eldre tider var det planer om gruvedrift i Høknesfjellet. Avisa Nordtrønderen skrev om disse planene 3. desember i 1885 da Høknes Grubebolag ble stiftet.

 

"Ifølge en meddelelse til vort blad er fremdriften i Høknæsgruben nu neddrevet til en dybde af ca 6 meter, og ertspartiet er tiltaget regelmæssig efter hvert som dybden er naaet. Gangen, der oppe i dagen kun var som en smal stribe, er omtrent 40 centimeter bred, ligesom den er paavist i en lengde af ca 600 meter. Paa de punkter, hvis man har skjærpet i denne lengde, fører gangen overalt erts.

 

Der er gjort flere analyser af malmen. Den første som blev taget i februar, vidste 5,22 prosent kobber. Den næste analsye i august vidste 10,3 prosent kobber. Nu er der atter foretaget en analyse av ertsen i en dybde av 5 meter. Denne analyse er udført i Hamburg og lyder på 12,7 prosent kobber og 0,0036 prosent sølv.

 

Som bekjendt er bergverksdrift meget variabel, og det er vanskeligt, om ikke umuligt, at udtale sig med sikkerhed om et saadant foretagendes fremtid. Men skal man dømme efter hvad der nu foreligger, dels gjennem erfaring ved forsøgsdriften med hensyn til gangens udvidelse, og dels gjennem analyser fra sakkyndige, forekommer det det os, at at der kan blive af betydning for distriktet."

 

Men det ble ikke noe mer enn prøvedrift i Høknesfjellet. I 1888 var det forhandlinger med Cornelius Kreutz i Stavanger om salg av grunnen, men han ville ikke betale de rundt 40.000 kronene selskapet ville ha.

 

Grunneier Andreas Høknes var trolig en av mennene som stod bak forsøket med å få til gruvedrift i Høknesfjellet.

 

I 1937 ble det tatt nye prøver 15 meter nede i gruva, og den ble forsøkt pumpet fri for vann. Men det viste seg veldig vanskelig å gjennomføre. Først i 1939 kom svarene på prøvene som ble tatt to år tidligere.

Det viste seg å være ren kobberkis i gruva, og konklusjonen var at den kunne være drivverdig.

 

Men så kom krigen, og etter den tid ble planene for gruvedrift i Høknesfjellet lagt bort for godt. I dag ligger gruvesjakta delvis åpen, men den er fylt med vann.

Kalender

November 2018
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

facebook