Namsos bys Historielag

1900 - 1940

Spillum skole fra 1899

Spillum_skole_1954.jpg

Spillum skole (midt i bildet) fotografert av Widerøe i 1954 mens den ennå var i bruk.

 

Spillum skole ble tatt i bruk i 1899 og var i bruk fram til sentralskolen på Bangsund stod ferdig høsten 1959. Senere ble skolelokalet brukt av flere lag og foreninger på Spillum.

Før den tiden hadde elevene gått på såkalt omgangsskole. Det vil si at læreren reiste rundt og holdt skole på de største gårdene rundt omkring. Da Klinga ble utskilt som egen kommune i 1891 ble det ganske raskt satt fokus på skolesituasjonen. 17. januar 1891 vedtok herredsstyret i Klinga seks skolekretser for småskolen. Det var Spillum, Klinga, Bangdalen, Selnes, Bangsund og Fjær.

Omgangsskole

Dette var et opplegg med en klasse med 12 ukers undervisningsstid som en omgangsskole. Når det gjaldt de eldre elevene gikk de på Klingenberg skole. I 1891 var det 182 elever i Klinga i alderen sju til 15 år. I 1897 var det mellom 20 og 30 elever som soknet til Spillum skolekrets, og tilsynsutvalget på Spillum søkte om å få bygge eget skolebygg på stedet. Det første utkastet ble lagt fram i november samme år, og prisen for skolestua var 2061 kroner. Samtidig vurderte man å kjøpe Spillumbrukets forsamlingslokale og flytte det opp til høgda hvor det var bestemt at skolen skulle ligge.

Men dette ble for dyrt, og dermed ble det bestemt å bygge et nytt skolelokale på Spillum. Byggekostnadene kom på 1921 kroner, og i 1899 ble skolen tatt i bruk.

Ny hovedveg

Dermed ble Spillum den første småskolekretsen i Klinga kommune som fikk sitt eget skolehus. Men det gikk likevel flere måneder før man fikk råd til å kjøpe inn pulter og kateter til skolen.

Da den nye hovedvegen over Spillum ble bygd i 1923, kom den store skjæringa veldig nært skolebygget, og skoledirektøren i Nord-Trøndelag krevde at skolen måtte flyttes av hensyn til barnas sikkerhet. Men økonomien i Klinga kommune på 1920-tallet var såpass dårlig at det ble ikke noe av skoleflyttingen. Derfor fikk elevene fortsatt gå på skolen helt fram til 1959. 

Skolehuset ble senere benyttet av både Spillum 4H, søndagsskolen og ikke minst til musikkøvelser utover 1970- og 80-tallet. Nå har skolen stått tom i mange år, og forfallet har kommet langt. Byggets skjebne er derfor høyst uviss, men Norsk Sagbruksmuseum vurderer å ta vare på det. Det er Namsos kommune som eier skolebygningen på Skogmohøgda.

skole4.jpg

Her inne foregikk undervisningen fram til 1959.

skole1.jpg

Skolens inngangsparti.

skole2.jpg

Skolen ligger fint til på toppen av Skogmohøgda med utsikt over Namsenfjorden.

skole3.jpg

Skolebygget fra 1899 er i sterkt forfall etter å ha stått tomt i mange år.

 

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook