Namsos bys Historielag

1900 - 1940

104-åringen glemmer aldri frykten

gjerta_moen.jpg

Gjerta Moen husker uhyggen da spanskesyken rammet familie og naboer for 100 år siden.

Spanskesyken rammet Norge med full kraft i årene 1918-20, og rundt 15.000 nordmenn døde av den farlige influensaen som rammet så hardt.

104 år gamle Gjerta Moen fra Overhalla husker godt den frykten hun følte som liten jente da folk ble alvorlig syke og døde rundt henne på gårdene i bygda.

-         - Jeg husker godt da distriktlegen, Fladvad, kom med hest og vogn på besøk. Jeg var livredd for å bli smittet og gjemte meg under bordet i stua for doktoren. Men han beroliget meg og sa at han ikke var farlig, minnes Gjerta.

Nå er det covid19-viruset som sprer frykt både i Norge og i resten av verden. Men dødstallene er så langt ikke i nærheten av det Norge opplevde for 100 år siden. Covid19 ser så langt ut til å ramme eldre mennesker mest, mens influensaen for 100 år siden rammet langt yngre mennesker.

Startet på Ranemsletta

Og ifølge helsemyndighetenes årsrapport for 1918 startet epidemien lokalt i Namdalen etter et idrettsstevne på Ranemsletta i Overhalla høsten 1918. Her skriver distriktslege Ole Fladvad følgende:

«Den begyndte eksplosionsagtig i juli og hadde i de første 2 inaaneder som regel et let forløp ; saaledes opgives den at ha optraadt som en godartet gastro-enterit i Verdal og Kolvereid. I resten av aaret var forløpet mere ondartet. Fra Overhalla meddeles, at der i begyndelsen av september i løpet av et par dage kom ca. 50 tilfælde under behandling; de skyldtes antagelig smitte under et idrætsstevne paa Ranemsletten, hvor der var samlet en masse ungdom Saavel fra Overhalla som omliggende distrikter. Efter stevnet holdtes dans i et overfyldt og støvet lokale, og det viste sig, at det omtrent udelukkende var deltagere i dansen, som blev syke i de nærmest efterfølgende dage.

Symptomerne var heftig laryngit, bronkit eller katarralsk pneumoni. Epidemien spredte sig saa over hele distriktet og fremkaldte stor forstyrrelse og skræk. Paa store gaarder kunde der gaa bare en enkelt oppe, oftest en gammel; og hvor sygdommen tok folk mandjevnt, maatte naboer efter evne hjælpe til at passe de syke og stelle kreaturene. Paa gamlehjemmet med henimot 30, delvis sengeliggende, pleiepatienter var omtrent hele betjeningen syk.

Alle dødelig endende tilfælde skyldtes lungebetændelse. — For om mulig at begrænse epidemien blev alle fester og unødige sammenkomster forbudt, likesom ekstra renhold av butikker og andre steder, hvor folk samledes, blev indskjærpet. — Hovedbehandlingen var tidligst mulig og tilstrækkelig langvarig sengeleie. — At sygdommen ikke har været mere ondartet, end den var, kan muligens skyldes den omstændighet, at den almindelig gode ernæringstilstand i bygden ikke er blit forværret under krigstiden, iikesaa at her ikke findes noget tætbefolket arbeiderdistrikt, og at boligforholdene gjennemgaaende er rummelige og gode.»

22 døde i Namsos

Statistikken fra «Direktøren for det civile medisinalvesen» er dyster lesing når det gjelder lungebetennelse (spanskesyken) og ikke minst tuberkulosen i vårt distrikt. I Flatanger og Fosnes døde 34 mennesker av såkalte epidemiske sykdommer i 1918, tilsvarende tall for Namsos var 22, Overhalla 9, Grong 18, og Klinga 7.

I Namsos var det 910 tilfeller av influensa. To personer døde av influensa, og 13 av lungetuberkulose. I Overhalla døde sju av influensa og to av lungetuberkulose, mens i Klinga døde fem av influensa og en av lungetuberkulose. Vi skal også huske på at folketallet var langt lavere i våre distrikter for 100 år siden. I Namsos og Vemundvik bodde det ikke mer enn 3800 mennesker, i Overhalla og Høylandet omtrent like mange, og i Klinga og Namdalseid ca 2800 mennesker.

Syke i et halvt år

I Nord-Trøndelag døde det 211 personer av influensa i 1918, og 119 av tuberkulose. Men det var også dødsfall på grunn av difteri, skarlagensfeber, kikhoste, pleurit og pyemi.

Gjerta Moen forteller at flere også i hennes familie ble syke av influensaen i årene 1918-20.

-          – Mor, far og søstra mi Hanna, lå med høy feber på loftet. De var svært dårlige i et halvår, minnes 104-åringen.

Nå er hun ikke redd for covid19-viruset som har satt sitt preg på samfunnet de siste ukene.

-          - Jeg tenker ikke noe på det, jeg er jo så gammel. Jeg vil selvsagt ikke bli smittet, men jeg tror at vi som har gått igjennom litt i livet, ser litt annerledes på det, sier hun.

Som nevnt døde rundt 15.000 mennesker i Norge av spanskesyken. Dødeligheten var høyest blant barn og unge voksne, antagelig fordi eldre personer hadde blitt utsatt for et lignende virus tidligere, og derfor hadde noe immunitet. Unge voksne har dessuten sterkt immunforsvar som overreagerte i møtet med viruset. På denne tiden var også sykdommen tuberkulose utbredt i Norge, og verden forøvrig, noe som også ga økt risiko for alvorlig sykdom og død.

De sosiale konsekvensene var enorme. 5000 ekteskap ble oppløst ved død i Norge, noe som førte til at mange giftet seg på nytt. Mange barn ble foreldreløse, og overlevende slet sosialt, helsemessig og økonomisk som følge av å ha gjennomgått sykdommen, eller gjennom indirekte konsekvenser av pandemien. Det var økning i selvmordsrater, innleggelser på asylsykehus, og flere måtte på fattighus.

Mistet seks barn og kona

Tuberkulosen rammet mange like hardt som influensaen. Dette var en lungesykdom som folk i Norge slet med i flere tiår fram til en vaksine ble tatt i bruk på slutten av 1950-tallet. Mange familier ble hardt rammet av tuberkulosen, men i Namsos var det vel ingen som var så hardt borti det som familien Aakervik i Vika.

Osvald og kona Emilie fikk til sammen sju barn, men seks av dem, samt Emilie, døde av tuberkulose. Dette skjedde bare med noen få års mellomrom, og var en forferdelig tragedie. Odd Charles døde i 1918 bare 11 år gammel, Mary Aurora døde i 1920, 12 år gammel, Othonie Synnøve døde i 1919, ni år gammel, Oddlaug Elinor døde fire år gammel i 1918, Robert William døde to år gammel i 1917, mens Solveig døde ett år gammel i 1918. Osvalds kone Emilie, døde 33 år gammel i 1918.

Bare Osvald og datteren Karen overlevde tragedien av den store familien i Vika.

 

 

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook