Namsos bys Historielag

2000 - dd

Historielaget ber kommunen redde Samfunnshuset

samfunn.jpg

Namsos Bys Historielag ser at veivalgene omkring Samfunnshuset er oppe til diskusjon – nok en gang. Historielaget peker gjerne på at denne bygningen er svært vesentlig i byens gjenreisingsprogram etter krigen.

Da denne bygningen sto ferdig, anså byens politiske ledelse at «nå var gjenreisingen fullført». Bygget fremsto som en perle i byens etterkrigsarkitektur, som i stor grad var bygd opp rundt «Brente byers regulering». Den planen ble utarbeidet alle-rede under krigen. I store trekk er den det grunnlaget gjenreisingen på Bråholmen er basert på.

Den historiske sammenhengen i bybildet er selvsagt viktig – både for oss som har levd med dette bygget i det meste av vårt liv og for fremtidige generasjoner.

Når dette er sagt, er Historielaget også opptatt av at de ansatte i kommunen og andre brukere av bygget skal ha gode forhold for sine aktiviteter i bygget. Når manglende vedlikehold gjennom 60 år nå setter sitt preg på bygget, behøver ikke det å være noe problem. Slik bygget fremstår i dag er det klart for en gjennomgående oppgradering og opp-pussing. Da kan det være en fordel at det ikke på forhånd er brukt midler som i ettertid kan ansees som bortkastet.

Historielaget ber derfor om at kommunen setter alle krefter inn på å finne gode og fremtidsrettede løsninger for å utvikle og oppgradere denne arkitektoniske perlen i byens midtpunkt. Vi ber også om at det settes inn arbeide for å finne løsninger som kan gi bygget en bedre arealutnyttelse. Uansett veivalg vil det alltid være kommunen som må bære både risiko og ansvar for de valg som nå skal tas.

Historielaget vil fullt ut støtte en god rehabiliteringsplan og deltar gjerne med råd og innspill om dette er ønskelig. Det haster med å få dette realitetsbehandlet og vi ønsker lykke til.

Denne uttalelsen avga Namsos Bys Historielag i sitt styremøte den 30. juni 2020.

Med vennlig hilsen

NAMSOS BYS HISTORIELAG,

Gunnar Hojem, leder

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook