Namsos bys Historielag

Gårder og hus

Gamle hus og steder

Gamle hus og steder i Namsos

 

Alfheim: Hus med oppgang fra Overhallsveien.

Balastmerket: Markeringmerke for slipp av ballast fra båt.

Bath allmeninngen: Fjæreparti mellom Van Severen og Sandkaia.

Bildøbakken: Øvre del av Wesselsgata.

Birkelund: Hus i Overhalsveien,tidligere var det kaffe drift i bygget.

Bjerkoelbruket: Sagbruk,Namsenfjord Caning,nå vestre.

Blekkhuset: Brannstasjon på Vika,med plass til en handkjærre.

Brennhammeren: (Karen Hovika Haugen).Kommunens pukkverk.

Bytomta: I Sverresgata vis a vis Helsesentret.

Christiansen allmenningen: I Verfs gata,nå gjenfylt.

Dahlfjæra: Tidligre tømmerbom/fyllplass i Verfsgata.

Faligheita: Namdalsbruket sag og høvleri.

Fenka: Fyllearest i bakgården til brødrene Nilsen i Herlaugsgt.

Gammelsaga: Van Severen sagbruk og høvleri.

Gåshaugen:  Tidligere holme i Carl Gulbransonsgata.

Hagemannsbakken: Syd østre del av Fredriksbergsparken.

Høggerikaia: På Tiendeholmen,mot nedre holme og ut mot Namsen

Høttstua: Gammel beboelsesgård i Overhalsveien.

Idrettens hus: Tidligere snekkerfabr.beliggende i Tverrvegen/Overhalsvegen.

Kapteinshullet: Lita båthavn innefor dampskipskaia.

Laddheimen: Kommunalt bygg i Standveien.

Langkaia: Lang smal kai i forlengelse av Lensmann Haviks gt.

Lonet: Fjæreområde mellom sagbruks område på Van Severen og Carl Gulbrandsonsgt.

Longata: (Busseronkgata)utnavn på øvre del av A.Meyerssgt.

Loppmyra: Område mellom gammel torvet og sagbruket Van Severen.

Løfjæra: Fjærestrekning mot øst på Tiendeholmen

Moslingkaia: Lang smal kai ved Bath allmenningen.

Mustrøa: Lita trø mot Havikveien.

Nysaga: Namsen Trelastforening,område rundt Namsos storsenter (Jernvaren).

Partibakken: Bakken opp Carl Gulbransons gata.

Patmos: Sykehusets eiendom med utkjøring mot Havikveien.

Pikehjemmet: Bolighus i Fridtjof Nansensgate.

Pina: Bjørumsbruket,nå østre byområde.

Platten: En etg.trebygning ved østre side av Steinsbekken.

Pottetkjellern: På Tiendeholmen,tidligere lager for poteter.

Raspet: Oppfylt område foran Domus/Hamstad.

Rødgrinda: Kjent rødmalt grind i Havikveien.

Sandkaia: Øverste del av dampskipskaia.

Sprøythuset: Brannstasjon fram til 1937 i A Mayersgt.

Steinsbekken: Åpen bekk fra Havikveien mot sjøen.

Storelva og lisselva: 2 bekker fra guldvika.

Tollbodhaugen: (Hustadhaugen).Nedre del av Havnegata.

Tommebakken: Øvre del av Kirkegata mot Klompen.

Verdens ende: Enden av Strandveien i Smevika.

Vervenplanken: Plankegjerde Havnegata/Vervet.

Vervet: Båthavn i Verfsgata mot Havnegata.

Vibstadbakken: Øvre del av Havnegata.

Samlet og skrevet av Nils L Mentsen

Kalender

September 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

facebook