Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 11

Artikkelindeks


HØGDEN, ARNE M. Engros- & agenturforretning, assuranse. Wesselsgt. 3. Tlf. 244. Tlgr.adr. »Høgden«.

Forretningen ble etablert i 1925 med kontor og lager i egen gård. Den om­fatter lager og salg av alle sorter ov­ner og kaminer, en gros og en de­tail. Det omsettes også alle sorter bygningsartikler, takstein, glass og glassdisker. Lager av margarin og bakefett, frukt og grønnsaker, samt andre næringsmid­ler, en gros. Agen­tur for person- og lastebiler, samt tek-stilvarer. Kundekretsen er Nord-Trøndelag og store deler av Nordland.

IVERSEN, SIG., Rørlegger, Namsos.

Rørleggerforretning som utfører alle sorter arbeid innen faget. Foretar alle rør- og sanitærarbeider i nybygg og utfører reparasjoner.


IVERSEN, THEODOR, Namsos

Smie og mekanisk verksted. Inne­haver Inga Iversen.
Bilreparasjoner, vulkanisering, bensin.


JOHANSEN, BERTHA, Namsos. Blomster, kranser og liktøyforretning.

JOHANSEN, HJALMAR, Sykkelreparatør, Namsos.

Bedriften ble opprettet i april 1942 og er basert på reparasjon av sykler, samt salg av nye sykler og tilhørende deler. Herr Johansen arbeidet som mekaniker i Namsos i ca. 24 år. Per­sonalet er 2 mann. Kundekretsen er Namsos og omegn.

JOHANSEN, JULIE, BRANDTZÆG, Namsos. Frukt-, tobakk- og aviskiosk.

JOHANSEN, L., Kolonialvarer, frukt, grønnsaker, hermetikk, tobakk, sportsforretning, kaviar fabrikk. Namsos. Tlf. 24, 242 og 166. Telegradr. »Kaviar«.

Forretningen ble startet i 1875 av Ludvig Johansen, som døde i 1916 og forretningen ble da overtatt av hans sønn Chr. Johansen. L. Johansens kaviarfabrikk som var en av de første som begynte med framstilling av kaviar for salg i løs vekt, ble startet i 1910.

 

JOHANSEN, ØIVIND, Radio, musikk, sport, elektrisk forret­ning, Namsos. Tlf. 113.

 
 Øyvind Johansen's forretninsgård etter brannen  

Firmaet er startet 1. september 1934, innehaver Øivind Johansen. Firmaet ble i den første tid drevet som ren spesialforretning i radio med tilhørende serviceverksted, seinere utvidet til også å omfatte sykler og sportsartikler samt etter krigen elektriske artikler av alle slags.

 

Firmaet hadde før 20. april 19-10 lokaler i egen forretningsgård i Havne­gaten. Gården ble totalt ødelagt ved krigsbegivenhetene i Namsos.

Forretningsbarakk ble oppført høsten 1940, i denne fortsetter firmaet sin virksomhet.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook