Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 14

Artikkelindeks

L IEN, ALFRED, Namsos. Tlf. 42.

 
Alfred Lien's forretning  

Firmaet ble startet i 1927 av Alfred Lien som fremdeles er innehaver. For­retningens formål er omsetning av alminnelige kolonialvarer, fetevarer, glass, steintøy, kjøkkenutstyr, jernva­rer, m. m. Forretningen har stor søk­nad av stedets folk og fra tilliggende distrikter, samt gjennomreisende.

 

 

LØVOLD, HAAGEN, Sild- og fiske­forretning, fiskematkjøkken, rognkaviar. Namsos. Tlf. 959,62.

Forretningen ble startet 20. februar 1927  av  nuværende innehaver som

fremdeles driver i egen eiendom. Be­driften går ut på salg i detalj fra butikk av fersk, saltet og røket sild og fisk. Der er til stadighet første­klasses nylaget fis­kemat. Fiskebiler besøker regelmes­sig de omkringlig­gende bygder og leverer samme go­de vare som i butikken

MEIDAL, OLA, Namsos.

Agentur i moderne bokholderisystemer og maskiner.

MØRKVED, OLE, Forstkandidat, Tlf. 135, 141. Tlgr.adr. »Mørk-skog«.

Bedriften ble grunnlagt av nuvæ­rende innehaver 1921. Den omfatter sagbruk, høvleri, kassefabrikk. Be­skjeftiger 32 arbeidere og funksjonærer.

NAMDAL SKOGSELSKAP, Skage i Namdal. Tlf. 24.

Firmaet er grunnlagt i 1913. Styret består av 5 medlemmer, med disponent Salamon Mørkved som formann, adr. Spillum i Namdal. Gunnar Grande er selskapets sekretær, samt bestyrer av selskapets planteskole.

Selskapets formål er veiledning og støtte i rasjonell skogbehandling, samt skogkultur.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook