Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 18

Artikkelindeks

 

I mellomtiden er der så bestilt automatsentral for Namsos og nytt kabel-anlegg for byens sentrum. Den nye sentral skal få plass i Telegrafverkets nybygg som også skal huse postkon­toret. Etter planen skulde Namsos, Bangsund og Klinga vært ferdig auto­matisert i løpet av sommeren 1942. Det blir dog bare Bangsund og Klinga som blir ferdig.

Selskapet har for tiden ca. 950 abon­nenter og 17 sentraler, idet Selnes sen­tral ble nedlagt i 1940.

Følgende tabell viser selskapets ut­vikling. Den 1. juli 1943 ble selskapet over­tatt av staten.

NAMDALENS TRÆSLIPERI, A/S, Namsos. Tlf. 30, 124, 300. Tlgr.adr. »Namdalpulp«.

Sliperiet er grunnlagt i 1909 med en aksjekapital på kr. 1.250.000. Det har tidligere et par ganger vært moderni­sert. Siste modernisering ble fore­tatt i  1939/40, hvo ned det nå må anses som et av de mest moderne i landet. Det har en kapasitet på 37.500 tonn våt mk. pr. år. Firmaet leier også A/S Namdalens Træsliperi, A/S Van Severen & Co. Limits sagbruk og høv­leri. Både sagbruk og høvleri har en kapasitet av 6—7000 stdr. pr. år. Pro­duktene selges over hele Nordland og Finnmark og på Vestlandet. En del går for eksport. Disponent er Arvid Astrup, som tiltrådte i 1929.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook