Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 19

Artikkelindeks

 NAMDALENS ULLVAREFA­BRIKK, A/S. Tlf. 184. Tlgr .adr. «Ullvarefabrikkene*.

Grunnlagt i 1913 med en aksjekapi­tal på kr. 120.000. I 1933 ble fabrik­ken rekonstruert, med en kapital på kr. 45.000 og med S. Straume som disponent. Styret består av 5 medlem­mer, med kjøpmann Andreas Hovig som formann. Under krigsoperasjo­nene i Namsos den 20. april 1940 ble fabrikken sterkt skadet. Fargeri-, ap­pretur- og lagerbygning som var opp­ført av tre brente ned til grunnen, og lager av råstoff og ferdig vare strøk med. Det brente er gjenoppbygget i mur og nye maskiner er innmontert. Virksomheten omfatter fabrikasjon av garn, tepper og herrekonfeksjonsstoffer. Det beskjeftiges ca. 35 personer. Selskapet har tre faste reisende som bereiser hele landet.

NAMDALS ARBEIDERBLAD, Namsos.

I samarbeid med Arbeider-Avisen, Trondheim. Forretningsfører Gustav Sveen.

NAMDALSBRUKET, A/S, Namsos. Tlf. 1. Talg .adr. »Namdalsbruket«.

Forretningen er grunnlagt i 1895, rekon­struert i 1920 med en aksje­kapital på kr. 176.800, og med Math. Mørkved som disponent. Sty­ret består av 3 medlemmer med Lorentz Nagelhus som formann. Virksomheten omfatter sag­bruk, høvleri og kassefabrikk, og der leveres både høvlet og uhøvlet vare. Års­produksjonen ligger på ca. 1.200 stdr. Der beskjeftiges for tiden ca. 35 mann.

NAMSENFJORD CANNING A/S, Namsos. Tlf. 68. Tlgr .adr. »Namsen«.

Grunnlagt 1937 med en aksjekapital på kr. 86.500, og med Eugen Knudsen som disponent og fast medlem av styret, som består av 5 medlemmer med kjøpmann Kåre Ranum som for­mann. Virksomheten omfatter nedleg­ging av fiske- og kjøtthermetikk. Fir­maet kjøpte av kommunen det tid­ligere Bjerkhol Bruk som er blitt om­bygget og utvidet og har fått moderne og hurtig arbeidende maskiner, slik at anlegget nå er helt tidsmessig. Sel­skapet beskjeftiger i alt 60—70 arbei­dere og funksjonærer. Bedriften fabrikkerer dessuten vakuum-tørket fiskemel til kraftfor og revefor. Representanter i Oslo Sev. Sverdvik & Co. A/S.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook