Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 3

Artikkelindeks

ALSTAD, AGNAR, Papirforretning, tapet, speil, rammer, leketøy. Tlf. 296.

Firmaet ble startet i 1940 av Agnar Alstad som innehaver, og han driver forretningen fremdeles. Foruten almin­nelig papirforretning føres også tapeter, reiseeffekter, leketøy og kosmetikk, samt fotografiske artikler.

Der drives også et innramningsverk-sted og et mindre aksidenstrykkeri.

På grunn av forholdene og den mini­male byggevirksomhet drives forretnin­gen i en barakke, grunnflaten er ca. 100 nr.

Forretningen beskjeftiger for tiden 4 personer.

ANDREASSEN, ARNOLD HAM-BERG,
Murmester og entreprenørforretning, Namsos. Tlf. 153.

Bedriften ble startet i 1897 av nu­værende innerhavers far, murmester Johan Andreassen, som drev forret­ningen i Namsos til utgangen av 1941, siden denne tid har den vært drevet av Arnold Hamberg Andreassen. Der er i disse år utført en mengde murarbeider i Namsos og tilliggende distrikter. Blant annet er murarbeidet vedrørende oppførelse av Namsos brannstasjon (1936) og Samvirkelagets nybygg (1938) utført av bedriften. Der inngis anbud på murbygninger i kom­plett stand og for øvrig alt til faget henhørende.

ANDRESEN, HALVDAN, Namsos. Snekkermester.

ARNESEN, A. M.  Tlf. 26.

Startet 1889 av enkefru Anna Arne­sen. Overtatt av broren Peter Røthe i

1890, men igjen overtatt av grunnleg­gerens sønn A. M. Arnesen i 1903. Der drives forretning i kolonial, mel, korte­varer og kjøkkenutstyr. Agentur av gjær og Norex-produkter fra De Nor­ske Gjær- og Spritfabrikker A/S.

AUNES FISKEMATFORRET-NING, Namsos.

Fiske- og fiskematforretning. Inne­haver Hjalmar Aune.

AUNE, ODIN, Namsos. Fiskeforretning.

AURSNES, IVAR, Namsos.

Advokat. Kredittopplysninger.

AURSNES, KNUT K., Urmaker og musikkforretning, Namsos. Tlf. 284.

Forretningen ble startet i 1919 av Knut K. Aurnes, som fremdeles er inne­haver. Den omfatter urmakerforretning med salg av nye ur og reparasjons­verksted. Der er også musikkavdeling med godt utvalg i de varer som føres i en slik forretning.

AVISKIOSKENE, Namsos.

Innehaver Johan Hustad. Aviser, blad etc.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook