Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 23

Artikkelindeks

 

NAMSOS KASSEFABRIKK,

Namsos.   Tlf. nr. 8.

Tlgr .adr. »Kassefabrikken«.

Bedriften er startet i 1937 av nu­værende eier herr Kristoffer Nilsen, Namsos. Fabrikasjonen omfatter alle sorter kassematerialer, samt skurlast, høvlet og uhøvlet. Ved saging av kassebord benyttes egen metode. Størsteparten av kassematerialene le­veres til Nordland, og da særlig til margarinfabrikker. Selve fabrikkens grunnflate utgjør 375 m2, dertil kom­mer 3 lagerhus for ferdigskåret stav samt 1 skur for avfallsved, spon og rasp. Disse lagerskur har en grunn­flate på 350 m2. Kapasiteten utgjør ved normal drift 4.000 m3 tømmer. Produksjonen ved fullt driftsår ca. 100.000 kasser. Kassefabrikken er an­sett som en av de mest moderne i sin bransje i Namdalen. Bedriften beskjef­tiger ved normal drift 15 mann.

NAMSOS KOMM. ELEKTRISI­TETSVERK, Namsos. Tlgr .adr. «Lysverket».

 Elektrisitetsverket eies av Namsos kommune, og den første utbygning fant sted i 1907. Tavlåvassdraget, ca. 6 km fra Namsos, ble utbygget med 2 aggre­gater å 150 HK. Der ble installert 2 generatorer å 125 kVA. 5.500 Volt, 3-faset, 50 per. Strømmen ble gjennom en fjernledning med 3 X 16 mm3 kob­ber ført til Namsos, hvor den ble for­delt gjennom 3 transformatorer. I 1913 ble Tavla kraftstasjon utvidet med et aggregat å 300 HK, og i 1917 ble den ytterligere utvidet med 2 aggregater å 300 HK. Den samlede kapasitet 1.200 HK, og generatorer for 1.000 kVA. Fjernledningen ble samme år forsterket med 3 X 50 mm3 kobber. Strømmen ble fordelt gjennom 12 transformatorer i Namsos, Vemundvik og Klinga. I 1920 ble Smørøyfallet i Tavlåvassdraget ut­bygget med 2 aggregater a 300 HK. 1 1933 ble der opprettet kontrakt med Nord-Trøndelag  elektrisitetsverk om strømlevering, og seinere har en hatt samkjøring med dette verk. Etter bran­nen i april 1940 er hele fordelingsnettet i Namsos by utvidet og omlagt til jord-kabelnett i de avbrente bydeler. I 1941/42 er der bygget en ny transfor­mator- og fordelingsstasjon for en kapasitet av 10.000 kVA. Der er foreløpig innsatt en transformator 5.000 kVA. 20.000/5.500 Volt for strømleve­ring til Namsos fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. Denne er nå satt i drift. Strømmen fordeles nå gjennom 22 transformatorer i de forskjellige by­deler. Den årlige strømlevering er om­lag 10 mill. kWh. Verkets styre består av 3 medlemmer. Driftsbestyrer er ingeniør H. Aursand. Elektrisitetsver­kets anskaffelsesverdi ca. kr. 2.400.000. Nedskrevet bokført verdi ca. 1.300.000 kroner. Taps- og vinningskonto pr. 30. juni 1942 kr. 263.000. Elektrisitetsver­ket driver egen installasjonsforretning og salg av forbruksapparater og utstyr. Strømmen leveres etter følgende tariffer:

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook