Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 25

Artikkelindeks

 

NAMSOS KOMM. KINEMATO­GRAF, Namsos.

Kinodriften i Namsos begynte om­kring 1908, da det ble startet et aksje­selskap med elektroingeniør Aursand i spissen. Denne kino ble snart over­tatt av elektriker Hans Evensen og om­trent samtidig ble enda en kino, under navn av Werdensteatret, startet i Nam­sos av fotograf W. Thorne.

I disse stumfilmens første dager var det jo ikke rare greiene sammenliknet med filmen i vår tid. Men filmen ble hurtig populær og kinoene ble bedre etterhvert.

Fra driftsåret 1921/22 gikk kinodrif­ten i Namsos over til å bli kommunal. Det ble nå bare én kino med W. Thorne som bestyrer.

Omkring 1928 kom den første lydfilm til Namsos (grammofonledsagelse) og det ble snart etter besluttet å anskaffe lydfilmanlegg. Det ble hel revolusjon med talefilmens komme.

I januar 1940 ble som ny bestyrer ansatt redaktør og ordfører Herm. Thornes, idet kinoens mangeårige le­der, W. Thorne, trådte av for alders­grense og sviktende helbred. Ordnin­gen ble at Thorne skulde fungere til 1. mai samme år, da den nye bestyrer skulde overta.

Etter krigsbegivenhetene i Norge den 9. april 1940, ble bybefolkningen evakuert og kinoforestillingene innstil­let. Den 20. april ble Namsos bombet, og kinoen totalbrente med maskiner og alt inventar.

Den kommunale kino hadde hittil leiet lokale hos private. Etter brannen stod kinoen der uten hus og med en brannassuranse på kr. 30.000 for det brente maskineri og inventar. Det ble en vanskelig oppgave den nye besty­reren fikk med å få kinoen i drift igjen.

Hele bebyggelsen var brent og kravene som reiste seg for å bringe folkelivet på fote igjen, ble mange og store. Det ble dog av stats­kassen oppnådd et lån til provisorisk kinobygg stort kr. 25.000. Et fullt moderne lydfilm­anlegg ble øyeblikkelig kontrahert med sikker­het i mulig krigsskade-trygd. Byggematerialer ble sikret og arbeidet satt i gang. Den 30. ble den nye og etter forholdene helt ypperlige kino åpnet og siden har den vært i full drift.

Den nye kino i Namsos har 360 sitte­plasser og 26 ståplasser.

Sammenliknet med gjennomsnittsinn­tekten fra de siste 20 år før 1940, har kinobesøket og spilleinntekten vært tre­doblet. Så vel det maskinelle anlegg som bygningen er nå fullt betalt.

Da den nye kino ble bygget var det forutsatt at en permanent kinobygning skulde søkes reist innen 5 år. Som for­holdene nå har utviklet seg må nok den permanente utstå til etter krigen. Men den provisoriske er fremdeles en god kino. Den beskjeftiger f. t. helt eller delvis 6 personer. Bestyrer er Herm. Thornes. Maskinist Mads Thorsen har vært ved kinoen fra starten av.

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook