Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 28

Artikkelindeks

 

 NILSSEN, OLAF, Elektrisk for­retning, Namsos. Tlf. 238, 239.

Forretningen ble startet i november 1941 av Olaf Nilssen, som fremdeles er innehaver. Firmaet omsetter elektriske belysningsartikler, koke- og varme­apparater, moto­rer, verktøymaski­ner, kjøleskap, ma­teriell, glødelam­per, kokekar for elektrisk kokning, pengeskap og safe-dører. Glødelam­per leveres til be­drifter og hand­lende. Emaljerte kokekar og elek­triske belysninger importeres fra ut­landet. Forretningen fører til enhver tid stort utvalg av alle varer innen den elektriske bransje.

NORDTRØNDEREN OG NAM­DALEN. Tlf. 56.

Fellesbladet «Nordtrønderen og Namdalen« kommer ut i Namsos, og lese-kretsen er Namsos og Namdalen. Avisen utgis i fellesskap av Nordtrønderen Aksjesamlag og Namdalen A/L. De to selskaper gav tidligere ut hver sin avis »Nordtrønderen« og »Namdalen«. Avisene er sluttet sammen fra 1. april 1942. »Nordtrønderen« ble startet i 1883 som venstreblad for Namdalen med professor Marius Hægstad som redak­tør. »Namdalen« ble startet i 1919 som fortsettelse av »Namdalens Blad« og ble da organ for Norges Bondelag. Avisens redaktør i dag er Kjell Saxvik. Styrets formann er kjøpmann Kåre Ranum, Namsos. Under brannen i Namsos våren 1940 brente begge de to avisers kontorer og trykkerier, og siden høsten 1940 har de to selskaper vært sammen om trykkeri, som er et eget firma Fellestrykkeriet.

Avisen og trykkeriet har midlertidig lokale i barakk, og beskjeftiger for tiden 9 personer.

«Nordtrønderen og Namdalen« har i den seinere tid utviklet seg sterkt, og er i dag godt utbredt i alle Namdalens bygder. Avisen kommer ut 3 ganger ukentlig i 4-sidig format.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook