Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 4

Artikkelindeks

BEDSVAAG, JOHS., Namsos. Tlf. 105.

 
Johs. Bedsvaag  

Firmaet ble grunn­lagt i 1936 av innehaveren Johs. Bedsvaag. Forret­ningen startet som kommisjonsforretning i alle sorter herreekvipering (en detail). Siden 1940 har inne­haveren drevet for egen regning. For-letningen gikk sta­dig fremover un­der hr. Bedsvaags ledelse og det ble nødvendig med mer plass, hvorfor der ble utvidet til også å omfatte damekonfeksjon, manufaktur, hatter og utstyrsvarer. Agentur for A/S Norske Alliance.

 

 

BILDØE, HERMANN, Wesselsgt. 8, Namsos. Tlf. 5. Tlgr.adr. »Bildøe«.

Firmaet ble startet 1. februar 1927 som skipsimeklerforretning. — Be­traktning, klarering og ekspedisjon. Dessuten innehas agenturer for flere firmaer, hvorav kan nevnes Viking Rem & Pakningsfabrik A/S, Oslo, — Drivremmer. A/S E. A. Smith, Trond­heim — bygningsartikler, jernvarer. Andr. L. Råis, Trondheim — vindus­glass, speilglass. Forsikrings Akse­selskapet Norden, Oslo — brannfor­sikring, og bibransjer.

BJERVE, B., Namsos. Tlf. 35.

Firmaet er grunnlagt i 1903 av B. Bjerve, som døde i 1936, hvoretter for­retningen ble overtatt av enken. Virk­somheten omfatter fabrikasjon og salg av sykler. Dessuten selges bilrekvisita, sportsartikler, pumper, vannledningsrør m. m. Verksted og butikk ligger i egen eiendom, og firmaet beskjeftiger 6 per­soner.

BOLKAN, HÅKON, JUN., Namsos. Lastebiltrafikk.

BOLKAN, JØRGEN, Namsos. Lastebiltrafikk.

BOLKAN, TRYGVE, Namsos. Drosjebiltrafikk.

BORKMO, HAAKON, Namsos. Manufakturforretning.

BRINCHMANN, A., Namsos. Drogeri- og parfymeforretning.

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook