Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 35

Artikkelindeks

 

SEVEREN, VA/N, AS, & CO. LIMIT. A/S NAMSEN TRÆLASTFORENING. A/S NAMDALENS TRÆSLIPERI. Sagbruk, høvleri, kassefabrikk, tresliperi, skogeiendommer. Adr. Namsos, Postboks 73. Tlf. sentralbord   124, 146, 150. Tlgr .adr. »Vanseverenco« og »Namdalpulp«.

Det var først fra midten av forrige århundre at døren ble åpnet inn til de svære muligheter for virksomhet og omsetning som de skogrike Namdals-bygdene hadde gjemt på i mange århundrer. En industriell ekspansjon var i emning. Det kom unge, framsynte og driftige forretningsmenn til de stille og avstengte dalfører. De så og de verdsatte mulighetene som de praktfulle skogene bar i seg. God og stor skog på moer og i lier, langs de strie elvestryk og de rolige vassdrag, fra havkanten og til skogbandet mot de veldige vidder og grensefjell. Slik var det i Namdalen.

Grunnleggeren av det nuværende firma A/S Van Severen & Co. Limit., Namsos, var en i det forrige århundre velkjent og usedvanlig drivende forretningsmann, O. G. Olsen. Han kom til Namdalen i 1847, men allerede 10 år etter hadde han kjøpt opp og samlet på en hånd en rekke store skogeiendommer som tidligere hadde vært på forskjellige hender, vesentlig var eierne utenbysboende. Han skapte en forretningsmessig enhet av de vidstrakte eiendommer og satte i gang sagbruksdrift på flere steder i Namsos omegn. Storparten av eiendommene ble imidlertid seinere solgt til et konsortium av forretningsmenn i Antwerpen og Wetteren i Belgia, samt Hamburg. En tid var eiendommene på det store Namdals-firma Rist & Cos hender, men i 1869 ble O. G. Olsens tidligere skoger, sagbruk og andre eiendommer overtatt av belgieren van Cromphaut, Antwerpen. To belgiske brødre J. F. og C. A. Van Severen overtok bestyrelsen av firmaet som også fikk deres navn. Og selskapet av i dag kan datere sin stiftelse fra dette årstall. Seinere kom det andre eiere inn, bl. a. den namdalske forretningsmann Johs. Havig, skogeier Carl Gulbranson og proprietær "Juell.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook