Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 5

Artikkelindeks

 BRØRS, CARL, A/S, Namsos. Tlgr.adr. »Oilstation«.

Agentur og lager for Norsk Brensel-olje A/S, Askim Gummivarefabrikk og »Viking« og »Fram« bilgummi. Dro­geri- og parfymeforretning.

BUGGE, TOMAS, Namsos. Tlf. 173.

Tomas Bugges snekkerverksted i huset til venstre

Herr Bugge startet snekkerverksted i 1920 med forarbeidelse av møbler og utvidet i 1930 med fabrikasjon av karosserier. I 1940 ble der også startet assortert handelsforretning. Snekkeribedriften har kunder i Namsos og om­liggende distrikter.

BUSCH, T., Skotøyforretning, Namsos. Tlf. 44.

Startet i 1922 av Tomas Busch, som er bedriftens nuværende innehaver.

Tomas Busch begynte 15 år gammel i skomakerlære i Brønnøysund, og kom i 1916, etter endt læretid, til Namsos, hvor han fortsatte som svenn i 6 år. Avla svenneprøve i 1919, og tok hånd-verksborgerskap i 1921.

Forretningen øket jevnt, slik at be­driften i 1939 beskjeftiget 15 arbeidere. Etter krigsutbruddet er imidlertid be­driften innskrenket til kun å omfatte skotøyforretning en detail og skomakerverksted med maskiner i egen barakk, hvorfra det leveres bestillingsarbeid og reparasjoner. Spesialitet sportsskotøy og ridestøvler.

BUSETH, REIDAR, A/S, Over-hallsveien 32, Namsos. Tlf. 31. Tlgr.adr. »Bokhandelen«.

Firmaet ble etablert 1863 og er en av byens eldste forretninger. Den nu­værende eier overtok firmaet i 1939. Fra å være en assortert forretning som førte alle slags kortevarer og galanterivarer, musikkinstrumenter, symaskiner, bøker, papirvarer o. m. a. er det no bok- og papirhandelen som er den ledende. Dessuten eier firmaet et mo­derne aksidenstrykkeri. Firmaets store

 BRØRS, CARL, A/S, Namsos. Tlgr.adr. »Oilstation«.

Agentur og lager for Norsk Brensel-olje A/S, Askim Gummivarefabrikk og »Viking« og »Fram« bilgummi. Dro­geri- og parfymeforretning.

BUGGE, TOMAS, Namsos. Tlf. 173.

Herr Bugge startet snekkerverksted i 1920 med forarbeidelse av møbler og utvidet i 1930 med fabrikasjon av karosserier. I 1940 ble der også startet assortert handelsforretning. Snekkeri-bedriften har kunder i Namsos og om­liggende distrikter.

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook