Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 6

Artikkelindeks

 BUVARP. H. Namsos. Tlf. 193.

 
H. Buvarp  

Firmaet ble star­tet i 1927 som al­minnelig handels­forretning av Harald Buvarp, Namsos, og han er fremdeles inneha­ver av forretnin­gen. Der drives detaljomsetning av alminnelige kolo­nialvarer.  Kjøkken­utstyr, glass, stein­tøy og kortevarer samt fotoartikler og driver enn videre med framkalling av film og kopiering av bilder. Firmaet beskjeftiger 4 per­soner.

 

 

H. Buvarps forretningsgård

BØNDERNES SALGSLAG A/S, Namsos.

Bestyrer Alf Beistad. Alle slags landmannsprodukter, gjødning, kraftfor, drensrør, støpegods, bygningsartikler etc.

CENTRALCAFEEN, Namsos. Post-, vareadr. og tlf. Namsos.

Bedriften ble opprettet sommeren 1924 av nuværende innehaver, Aasta Susæg, og er basert på kafédrift, mid­dagsservering for tilreisende og faste spisegjester. Under krigsbrannen vå­ren 1940 ble gården, som var Susægs egen eiendom, ødelagt og alt innbo og lesøre samt dekketøy og servise gikk tapt. Bedriften har nå tilhold i provi­soriske lokaler i egen barakk i byens sentrum. Bedriftens kunder er både fra byen og tilreisende. Personalet er 3 til 4 kvinner.

Firmaet har hittil ikke kunnet ta fatt på oppførelse av ny gård, særlig på grunn av materialmangel. Men etter krigen vil byggevirksomheten i byen bli satt i gang og bedriften vil da for­håpentlig innen en rimelig tid flytte til penere og mer hensiktmessige lokaler i egen gård. Tross rasjonering og derav følgende varemangel har bedrif­ten kunnet holdes gående med besøk av mange tilreisende og et stort belegg av faste spisegjester.

DAHL, ADOLF, Namsos. Tlf. 26.

Forretningen startet i 1936 av nu­værende innehaver Adolf Dahl, og med ham som eneeier. Der omsettes frukt, grønnsaker og tobakksvarer.

DAHL, ARNE, A/S, Agenturforret­ning, Namsos.

 
Arne Dahl  

Firmaets sjef er Arne Dahl. Han etablerte først en landhandelsforretning på Stavseng i Helgeland i april 1914. Denne om fattet godt utvalg i alle sorter kolonial og fetevarer. Flyttet til Namsos i 1918 hvor han begynte agentur forretning. Firmaet Arne Dahl innehar en del av landets beste agen­turer og driver ved siden av innkjøp av fisk og sild i fersk tilstand, og denne del av forretningen er kommet mer og mer i forgrunnen i siste år. Arne Dahl er medlem av Namsos kjøpmannsforening og har vært foreningens mange­årige formann. Aksjekapitalen er kr. 3.000. Arne Dahl er Namsos bys ordfører fra 1941.

 

 

DAHL, CHARLOTTE, Namsos.

Brød- og melkeutsalg.

 

DAHL, O. C, Namsos. Tlf. 34. Tlgr.adr. »Papirdahl«.

Logo  
Firmalogo  

Firmaet er grunnlagt av O. C. Dahl i 1884 som bokbinderi. I 1892 ble for­retningen utvidet til også å omfatte papir, tapeter og kortevarer. Ved grunnleggerens død i 1920 ble forret­ningen overtatt av sønnene Johs. og Birger Dahl. Forretningsgården Hav­negaten 13 ble innkjøpt i 1896. Den brente ved Namsosbrannen i 1897 og ble gjenreist i 1898, men ble atter lagt i grus ved krigshandlingene i 1940. Siden har forretningen hatt sine loka­ler i Overhallsveien i den tidligere kafé »Birkelund«. Den omfatter papirforretning, bokbinderi,tapeter, linoleum, reiseartikler, lærvarer, leketøy, fotoartikler.

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook