Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 8

Artikkelindeks

EVENSEN, H., Namsos.

Elektrisk forretning. Radio, biler, bensin.

EVENSEN, SØSTRENE, Namsos.

Innehavere N. og M. Evensen. Fiske­mat- og delikatesseforretning.

FALCH, A., Namsos. Tlf. 84. Tlgr.adr. »Falch«.

Kommisjon, assuranse, agentur i margarin, kolonial, mel, frukt etc.

FELLESTRYKKERIET, A/S, Namsos.

Midlertidig faktor Alv Ingebrigtsen. Avis- og aksidenstrykkeri.

FORRETNINGSBANKEN, A/S Namsos. Tlf. nr. 48 og 226. Tlgr.adr. »Forretningsbanka.

 
Banksjef Barstad  

Banken ble startet 1. oktober 1931 som filial av A/S Forretningsbanken, Trondheim. Opptaket til starten ble gjort etter initiativ av representanter fra Namsos og Namdalen og ledelsen av A/S Forretningsbanken, Trondheim. Disse forhandlinger ble innledet våren 1931. Der var tidligere av en del in­teresserte forsøkt tegnet kapital til en ny aksjebank for Namsos og Namdalen med henblikk på å overta restmassen av Namdalens Privatbank som var un­der likvidasjon, men på grunn av for­skjellige forhold førte dette ikke fram. A/S Forretningsbanken overtok ifølge kjøpekontrakt Namdalens Privatbanks bankgård med inventar fra 1. juli 1931 og erter kontrakt med likvidasjonsstyret overtok A/S Forretningsbanken videre avviklingen av nevnte banks restmasse. Høsten 1932 ble den gjenværende masse kjøpt, og sluttutlodning til fordrings­haverne i Namdalens Privatbank under likv. foretatt våren 1933.

A/S Forretningsbankens avdeling i Namsos har helt siden den ble startet arbeidet seg jevnt og sikkert framover

og nyter stor tillit over hele Nam­dalen. Den har sin kundekrets og sine interesser knyttet til nærings- og be­driftslivet over hele distriktet, og har utvilsomt vært av stor betydning for de forskjellige næ­ringers trivsel og utvikling.

Banken beskjef­tiger for tiden 7 funksjonærer foruten banksjefen. Den lede:, av et stedlig styre bestående av advokat Torger Skøien, Namsos og disponent N. Chr. Pehrson, Bangsund, samt banksjefen Ingulf Barstad.

Banksjef Barstad er født i Klinga i Namdalen i 1893. Han begynte som bankmann i 1915 i Trondhjems Han­delsbank A/S, og ble ved A/S Forret­ningsbankens opprettelse i 1918 ansatt: som hovedbokholder og innehadde denne stilling inntil han høsten 1931 ansattes som banksjef ved den nyopp­rettede avdeling på Namsos. Han har ved studieopphold i utlandet og ved deltakelse i bankkurser m. v. samt gjennom den lange praksis tilegnet seg en grundig og solid utdannelse, som gjør ham godt rustet til å løse denne ansvarsfulle og viktige oppgave, å lede en forretningsbank på den riktige må­ten, i et rikt og vidtomfattende distrikt.

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook