Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 10

Artikkelindeks

HAVNECAFEEN, Namsos.

Post, vareadr. og tlf. Namsos.

Bedriften ble opprettet 1940 av nu­værende innehaver frk. A. Kristiansen. Den er basert på alminnelig kafédrift. Den har tilhold i provisoriske lokaler i egen barakk nær byens sentrum. Den har sine kunder blant byens befolkning og tilreisende, især de som kommer sjø­vegen. Bedriften beskjeftiger 4 personer. Etter krigen vil den fortsette i nye og mer tidsmessige lokaler, når tidene til­later oppførelse av nye hus i byen.

HILDRUM, PETRA, Namsos.

Se Schei Gjestgiveri, Namsos.

HOFF, OLINE, Namsos.

Pensjonat og spiseforretning.

 

HOJEM, O., Trykkeri, Overhalls-veien 9, Namsos. Tlf. 10.

 
Barakken som ble oppsatt etter brannen, og hvor  O. Hojems Trykkeri holder til for tiden  

Startet i 1925 av boktrykker Olaf Hojem. Disponent Olferd Hojem. Tryk­keriet utfører nesten alt i boktrykk i en og flere farger. Huset brente under bombingen i 1940, men det ble straks fortsatt i provisoriske lokaler.

 

 

 

 

HOLM, HJØRDIS, & CO., Namsos.

Innehavere Hjørdis Holm og Bjarne Falch. Mote- og manufakturforretning.

HOVIG, ANDREAS, Namsos.

Firmaet startet 11. november 1911 i leiede lokaler i Namsos. I 1917 ble egen forretningsgård kjøpt i byens hovedgate — Havnegaten 17. Grunn­leggeren Andreas Hovig er fremdeles innehaver og har den daglige ledelse. Da firmaet startet, ble det ført alminnelig kolonial, fetevarer, glass, steintøy, kjøk­kenutstyr, jernvarer etc. I 1917 ble imid­lertid eiendommen ombygget og moder­nisert, og alle hensyn tatt til lettvint behandling av varene, likesom der også ble lagt vekt på lettvint betjening av kundene. Alle sanitære hensyn ble tatt på lager og butikk, likeså ble lokalene be­tydelig lysere og større. Der ble no opptatt flere bransjer, såsom alle sorter skipsproviant, samt olje og kull og mannskapsutstyr — en meget omfattende for­retning. Der ble også en egen avdeling for malervarer og annet tilhørende denne bran­sje. Kundekretsen er Namsos og tilstøtende distrikter, samt tilrei­sende fartøyer og deres besetning. Forretnings-gården ble ødelagt un­der krigsbegivenhetene i Namsos i april 1940, og fortsetter for tiden med 2 utsalg — fra kjellerbutikk i kjøpt gård og i nyopp­ført barakk. Ny foirretningsgård er plan­lagt og påbegynt på den gamle tomten.

HUSTAD, EINAR, Agentur- og kommisjonsforretning, Namsos. Tlf. 138,232. Tlgr.adr. »Einar«.

Firmaet driver en allsidig agentur­forretning med kommisjonslager for flere av de representerte firmaer. Salgs-distriktet er Namsos og hele Namdalen, og innbefatter kystdistriktene Bjørnør og nordover til Nordlandsgrensen, og innlandsdistriktene like til svenskegren­sen. Forretningens nuværende eier, Einar Hustad, som overtok i 1935, re­presenterer delvis de samme firmaer som han overtok etter sin far, og som før den tid ble representert av hans bestefar. Det er således nå den tredje generasjon som holder de samme for­retningsforbindelser vedlike. Einar Hu­stad representerer nå blant andre Vaks­dal Mølle, Bergen - A/S Norske Shell - A/S Hansa Bryggeri, Bergen - R. Kjeldsberg A/S (kolonial) - Djønne & Co. (frukt, grønnsaker) Electrolux kjøleskap og anlegg, med flere. Dessuten er Einar Hustad ekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskap, Stokmarknes.

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook