Namsos bys Historielag

Namsosgater

Rollaugsgate

Namsos før 20 april 1940

 Rollaugsgate

Artikkelen er skrevet av Nils L. Mentsen

Gjennom de første 20 år av mitt liv, før krigen, var Rollaugs gate 12 heimen gjennom gutte- og ungdomsårene. Da byen den gang var mindre og omgangen mellom folk flest større, ble en kjent med bebyggelsen og folket som bodde der.                                                            .

For å holde meg til Rollaugs gate var den som nå tredje tverrgate i sentrum. Starter vi fra vest og går husrekkene nord for gata, var første hus tilhørende Lise Larsen, og denne gården ble også kaldt Mærraneset-gården. Gården sammen med a11e andre i gata var oppført som trebygninger, med unntak av et bygg som jeg kommer til senere.

Neste gård var Mentsen-gården oppført av min bestefar Martinius. Den hadde foruten hovedgård, også en bakgård, som ble oppsatt som familiens første bolig etter bybrannen i 1897. Den ble senere stående.

Neste gård var sammenbygget med forannevnte og var oppsatt av telegrafbud Sivert Sivertsen. Gården ble senere overtatt av Hjalmar Aune fra Beitstad og til sist av Johannes Bugge.

I bakgården, som hadde ildsted, var jeg flere ganger og så på Karl Løe da han laget skismurningen ”Seier”. Denne gården og neste som eides av Namsen Trelastforening, var sammenbygd med lukket portrom. Tidligere bygning på denne tomt var Hotell Nordstjernen, som brant ned ca. I901, og forannevnte eier kjøpte tomten og bygget vinkelbygget i to etasjer. Foruten boliger hadde trelastforeninga kontor der, og senere også Namsen Fellesfløting.          

Hjørnegården på andre siden av Havnegata var i sin tid oppsatt av Håkon Aune, og ble senere overtatt av Adeline Van Severen som startet Namsos Garn- og Trikotageforretning. Både huset og forretningen ble senere overtatt av Agnes Bergmann og Amanda Nordli.

Neste hus var oppsatt av Kristian Hansen. Han var slakter og hadde slakteri i bakgården. Huset ble senere overtatt av ”Nora”, en sammenslutning av en del gårdbrukere, og bakgården ble nå brukt som stall. Neste gård var sammenbygget med forannevnte og eides av Svein Svarva.

Siste gård i kvartalet var hjørnegården til A.M. Arnesen. Den var oppsatt av Petter Røthe og ble senere overtatt av Arnesen som var Røthes søstersønn. Både Røthe og Arnesen drev handel i 1. etasje og resten av huset var leiligheter.

Fru Inga Berg eide hjørnegården på den andre siden av Kirkegata, og det var hennes mann snekker Hans Berg som i sin tid satte den opp. Gården inneholdt både forretning, møterom, kontor og leiligheter. De som gjennom årene hadde tilhold der var O. B. Olsen med barberforretning. Marie Pedersen, Andreas Hovig, Vemundvik Provianteringsråd, Knut K.Kvale, Bjarne Gundtvedt, og tilsist Trygve Tinglum med kolonialforretning.

Neste gård var oppsatt av skomaker Mathias Pedersen, som Helge Gundtvedt overtok i 1923.

Så følger feier Aas-gården som Karl Åkervik overtok. Han førte opp en enetasjes bygning av betongstein - "Buvarpstein" - og var gatas eneste steinbygning. I denne gården var det gjennom tiden flere som holdt til. Først Åkervik med verksted og kjøttutsalg, så fiskehandler Arnø og flere andre i kortere perioder og tilsist Johannes Røbergvik med sitt trykkeri.

Hjørnegården mot Meyersgata var oppsatt av bøtker og notmann Andreas Iversen. Her var til slutt sykehusforvalter Karl Viik.

På motsatt side av Meyers gata hadde B. Bjerve sine bygninger og her drev han handel og annen virksomhet på forskjellige felt. Han var en allsidig kar og blant hans mange tiltak var et fargeri hvor fargemester Berg (Martin Kvennavika) var ansatt. Av de ting Bjerve var kjent for var "Bjervesykkelen" som ble produsert i massevis. Ellers var han kjent som Ford-forhandler og han solgte mange T- modeller ved siden av sportsforretningen.

Begynner en på andre siden av gaten, nederst mot Lonet og Bjervekanalen, var huset til fisker Johannes Kjørsvik. Den neste, som var hjørnegård mot Meyers-gata, var eid av Petter Furre og i denne var det en tobakksforretning.

Gården på andre siden av Meyers gate eides av brødrene Hans og Georg Davidsen, som foruten boliger, hadde blikkenslagerverksted og forretning med bl.a. leketøy.

I bakgården som vendte mot gaten, var foruten leilighet i 2. etasje, kontorer for Namdal Arbeiderblad i 1. etasje. Frelsesarmeen var siste gård i kvartalet. Her var det en stor og en liten sal i første etasje i tillegg til kjøkken, og leilighet i andre etasje.

Går en over gata til nytt kvartal lå først hjørnegården til skomaker Ålberg, først Arne som eier, og senere Aksel Ålberg som eier. Gården rommet foruten leiligheter også verksted og forretninger.

Neste hus var eid av Gerhard Gerhardsen og foruten leilighet drev de utleie av rom. Dette huset var oppført av tømmermann Albert Johnsen. Sammenbygget med dette huset var eiendommen til Mads Bakke. Det var et bolighus med forretningslokale i første etasje, og i bakgårdens 2. etasje var det en leilighet.

Hjørnegården mot Havnegata tilhørte ”Nora”, som var eide to hus i gata. Her var det melkeutsalg og ytre rom. Videre var det skredderverksted i 1. etasje med spiseforretning, og utleierom i 2. etasje.

På andre siden av Havnegata var Namdal Teleforenings gård og her var datidens telefonsentral hvor flere damer hadde sin jobb med å koble opp telefonsamtaler. I bakgården var det verksted og lager m,m.

Siste gård på sydsiden av Rollaugs gate var ”Bildøbrygga”. Det var en lang trebygning i en etasje med fiskeutsalg, fiskemottak og arbeidsrom. Gjennom årene hadde flere utsalg i "brygga" med blant annet Sønderland, Dyrland og til sist kjøttvareforretningen til Kaspersen og Nilsen.

Så er en tilbake der en startet med «Raspet» og slutten av gata, men la oss ta med en bygning, som har trosset to bybranner, nemlig den røde brygga som står mot sjøen på nåværende Namsos Jernvareforretnings eiendom, tidligere Namsos Trelastforening.

Denne brygga ble i 1860-årene kjøpt og fraktet og oppsatt av notmann og båteier Niels Monsen. Han drev med notbruk og fraktefart, og hans sønn var brannkonstabel Elias Nilsen. 

Dette var en kort orientering fra «min» gate.

 

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook