Namsos bys Historielag

1945 - 2000

Om kultur og ukultur i Namsos

Vinmonopolet åpnet butikk i Namsos i 1960.

Da ”herrefolket” forlot landet etter fem lange år i 1945, etterlot de seg et land og et folk som i disse årene var nektet kulturell aktivitet. Unntaket var den som det eneste lovlige politiske partiet utøvde. De hadde fått bygd et eget egnet lokale for sin virksomhet. På folkemunne ble det kalt NS-huset, og lå i Overhallsveien. Også  dette huset ble tatt i bruk som festlokale og til annen kulturell virksomhet etter krigen.

Den tyske garnison i Namsos med omegn var meget stor, og tilbake sto mange tomme leirer med store fellesrom som ble tatt i bruk av lokalbefolkningen. Her ble det plass til å ta opp det kulturell liv som hadde ligget i dvale de fem krigsåra.

Kulturell oppblomstring

Mange husløse vendte tilbake og fikk tildelt rom i brakkene. Byen opplevde en kulturell oppblomstring. Både idrett, politikk og annen lokal virksomhet kom i gang. ”Teatersalen”, som lå på Fischer-lager, ble en av byens nye forsamlingshus.

Avholdsbevegelsen var meget aktiv i byen. I denne bevegelsen var mange av byens fremste kvinner og menn engasjert. Dette var personer som også var med  i byens politiske liv, og brukte sin alkoholpolitiske overbevisning i kampen mot brennevinets forbannelser.

Det er ingen tvil om at det foregikk en betydelig smugling og svartebørshandel av sterke drikkevarer blant de som hadde motsatt overbevisning. Hjemmeproduksjonen hadde enda ikke kommet riktig i gang. Grunnen var rasjonering av sukker til produksjonen. Nærmeste vinmonopol lå i Trondheim. Ved bestilling kunne man etter noen dager motta varene gjennom posten. Prisene i seg selv var et sterkt hinder til at dette ble aktuelt for hvermann. Skulle du ønske deg en flaske øl, måtte du bestille en kasse hos Kristian Falchs Agentur. Det tok også noen dager å få effektuert bestillingen.

Fritz Myhr drev søndagsskole på Bjørum i 1947. Her er han samlet med ungene utenfor den tidligere tyske offisersmessa.

Offisersmessa på Bjørum var ett av lokalene som ble benyttet til aktiviteter.

Der deltok undertegnede i en stor samling av barn og ungdom fra Kleppen og Høknes som var elever på søndagsskolen. Det var misjonen som drev søndagsskolen, og Fritz Myhr var forkynner. Bildet fra denne forsamlingen viser kjekk ungdom og unger fra byens beste strøk, som ennå lå i Vemundvik kommune.

Produserte HB

Etter hvert som festkulturen utviklet seg, økte også behovet for stimulerende varer. Sukkerrasjoneringen avtok, og produksjonen av HB økte. Alle visste at denne produksjonen var forbudt, men politiet hadde ikke ressurser til å stoppe produksjonen. Noen begynte å gjøre butikk, og drev salg av ferdig vare i stor skala. Politiet var ikke så nøye når det gjalt de som produserte til eget forbruk, men når de avslørte salg av HB, gikk de til aksjon. Det var en kreativ person fra Prærien som utviklet produksjonen ved å ”sette opp” i konas vaskemaskin for å korte ned produksjonstiden, og øke avkastningen. Satsen ble på folkemunne kalt ”laddvin”.

Det gikk ikke bedre enn at politiet tok arrest i produksjonsutstyr (vaskemaskinen) og kjørte gjennom byen med beslaget på en lastebil. Dette ble behørlig omtalt i pressen og også Adressavisen brakte en omtale av politiets fangst.

Noen dager etter sto følgende dikt i avisen: 

Nei, Namsosgutten er ikke skvetten –

Han satset kraftig på Evaletten,

Enhjemmelaget og ren HB.

Men felles skjebne for pionerer

Er at utakk er verdens lønn,

Og politiet støtt spionerer,

De dro med satsen og præriens sønn. 

Omtale av hjemmebrentproduksjonen var tydeligvis godt stoff i  lokalavisene. I en artikkel ble det påstått at det ble produsert heimebrent i annenhvert hus.

På denne tiden var sorenskriveren og politimesteren i Namdal naboer i tjenestemanns-boliger på Bjørum. Det fortelles at sorenskriveren i en pasiar ved gjerdet stilte flg. Spørsmål: Si meg brenner du? Politimesteren som ble overrasket over spørsmålet svarte: Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Sorenskriveren kommentar var: I avisen står det at det brennes i annenhvert hus, og jeg brenner ikke!

Polet åpnet i 1960

I visse kretser ble det arbeidet for å få vinmonopol i Namsos. Etter mange politiske debatter og avstemninger ble det opprettet vinmonopol i Overhallsveien i 1960. En stor seier for demokratiet, påsto flertallet. Et forferdelig nederlag for moralen og byen, mente den tapende part. Man ventet omtrent det totale forfall blant byens borgere. Slik ble det ikke. En stor seier vant vi!

Vi fikk vinmonopol før naboene på Steinkjer. Neste skritt i  kampen om ”byens forfall” var  omsetning av øl i forretningene. Også dette var en sak med stort engasjement både fra avholdsbevegelsen og den menige borger, og ikke minst politikerne i de forskjellige partier. Ordføreren i flertallspartiet engasjerte seg sterkt i debatten for frislepp av ølsalg. Hittil måtte de som ønsket seg en flaske øl, bestille en hel kasse, eller bestille mat i hotellets restaurant. Øl servertes kun til mat.

Løsningen var å bestille et ostesmørbrød som var det billigste alternativ, og få en øl til maten. Det påstås at samme ostesmørbrød ble servert flere ganger, da de fleste var mest opptatt av ølflaska og lot smørbrødet stå igjen.

Etter nok en strid blant byens politikere, og etter folkeavstemning ble det opprettet ølmonopol i Sverres gt. Her fikk folk kjøpe det antatt flasker de ønsket. Dette monopolet eksisterte lenge, og var et av de siste ølmonopol i landet da det ble avviklet, og salget ble lagt til kolonialforretningene.

I dag eksisterer samme ordning i Namsos som i de fleste bygder og byer.  Stadig flere søker kommunestyret om bevilling til å servere alkoholholdig drikke og får det. Og mange bevillningshavere går konkurs etter en tid. De kommunale sjenkelover er strenge. Bevilling skal være enkelt å få, og lett og miste, er politikernes filosofi. Øl er i stor grad blitt de unges drikke, og en får tilstander av flatfyll ved spesielle anledninger. Ellers har rødvin ost og stearinlys blitt populært.

Kultur er så mangt, både positivt og negativt, men kan også utvikles til ukultur. Det kan det leses mer om i lokalavisen. 

Bjørn Myrvold

Kalender

Juni 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

facebook