Namsos bys Historielag

1945 - 2000

Rundt omkring i Namsos i 1950 (3)

1953_tIENDEHOLMEN_MARS_1953.jpg

Stadion på Tiendeholmen fotografert av Niels Fredrik Jørgensen våren 1953.

I en serie artikler i avisa Nordtrønderen og Namdalen beskrev redaktør Anders Opsahl-Kaas nybyggerlivet i Namsos våren 1950. Dette er den tredje av artiklene som er hentet fra avisa, og redaktøren beskriver her nybyggingen på Østbyen.

 

"Vi tar til ved Overhallsveien. Det første huset i øverste rekke er Karen Haldorsens. Glassmester Johan Johansen som driver forretning nede i byen og jernstøperi ved Stadion bor i samme huset. Kasserer Johnsens ved siden av er holdt i vakkert grønt. De øvrige husene i rekka er fru Brandtzæg, Amdahl, Per Holm og Følstad bortest.

For å spare skritt tar vi rekke nr. 2 baklengs. Vi starter da med postbud Arne Olsens gård. Neste hus er Knut Ofstads, og det tredje tilhører Fritz Hald. Videre bortover Arne Ivar Olsen, Hjalmar Aune, Einar Kalkvik og Jansen.

Fra Jansens mørkerøde gård går vi over til tredje husrekke som begynner med malermester Arne Aalbergs hus. Gabriel Bjerkhoels hus bortenfor har også vært rødt. Så kommer kjøpmann Leif Skillingstads hus og Per W. Halses (tidligere fru Jenny Buseths). De to siste husene i tredje rekke tilhører familiene Sølsnes og Grådahl. I det siste huset bor også fru Haugland.

 

Hermann Kne er første huseier i fjerde og siste rekke av eneboligene. Det neste er Karlgård sitt. Så følger Lilly Eliassen, Kolbjørn Holm, Chr. Johansen. I det neste bor sorenskriver Tharum og det 26de og det siste er Nordhøys.

Svært så stille og fredelig det var på Svenskbyen i dag. Det lakker mot middag og derfor kan lukten av kjøttkaker så godt forstås. Ikke en gang en rotte å se, men Svenskbyen er kanskje fri for rotter.

Dobbelthusene ligger på begge sider av den nye gata som går ned mot Solvanggata (Jernbanegata). Vi tar først de 7 husene som ligger på venstre side nedover.

 

Det første dobbelthuset skulle da bli fru Amanda Ristads, det øverste mot Østbyen. De to andre familiene i dette huset er Torleif Olsen og smed Petterson. Apoteker Wahr Hansen eier det huset som står nærmest. Familien Hojem og Solvei er leieboere i dette huset. Bedsvågs hus er det neste. Familien Magnussen bor her og dessuten skal det visst flytte inn noen andre. Neste hus eies av fru Brit Lein. De som bor i huset er Reidar Hammer, T. Trana, bygningssnekker Sivertsen og Reidar Stavrum.

 

Mellom dette huset og det neste (enkefru Ribes) tar det ave en veg til det som populært kalles Hønhaugen. Denne vegen fortsetter helt ned til Solvanggata. Denne vegen skal vi følge når vi er ferdig med dobbelthusene. Vi var kommet til Ribes gård. Sverre Ribe med familie bor i dette huset. I det neste bor familien Lie og brødrene Tore og Bjørn Furre. Det er Schjølberg som eier huset. Det siste huset på denne side er Harald Romulds. Leieboer er Tomas Holm med familie.

 

På andre siden av vegen er det tre lignende hus. Det øverste er Odd og Asbjørn Petterson sitt. De som bor her er Odd Petterson, fru Lænd og baker Hårnes. Fru Bakkes gård er neste og midterste i rekka. Fru skredder Holm, frk Kristiansen og Gullow Skjelbred bor i samme huset. Så var det det siste svenskhuset. I det ene bor Harald Frang og på andre siden Hjalmar og Aksel Eliassen.

Med det samme vi er her nede passer det å ta med Albert Lænds bolig som ligger like nedenfor det siste dobbelthuset. På andre siden av vegen merker vi oss et nytt og pent beliggende bolighus som tilhører Sverre Grøtting.

Det første vi kommer til på vegen mot Hønhaugen er Audun Sjåmos vakre 1 1/5 etasjers bolig litt nedenfor toppen. Baker Lian bor i 2. etasje. Til venstre er det adkomstveg til to mindre boliger som er kommet de siste årene. Det er først urmaker Olav Renbjørs og sist Ole Tvibergs. Begge husene ligger pent i terrenget som det heter. Hos Tviberg bor forøvrig også glassarbeider Kihl. Femti meter nedenfor disse to husene kommer vi til Karl Greiff Olsens solide bygg. Det er det siste nybygget langs denne vegen.

 

Vi fortsetter nå på veien som går ned mot Stadion. Fra Audun Sjåmos gård kommer vi til de 4 husene som ligger på fjellskrenten like over Solvanggata. De første som bygde her var sakfører Aursnes og kjøpmann T. Busch under krigen.

Nå er Busch flyttet til sin nye gård i Havnegata, og det er Kjell Busch som bor her. Foruten disse to husene er det i det siste kommet to til, så nå er det ikke plass for flere. Det ene er satt opp av familien Ofstad og det andre tilhører Olav Kjelbotn.

 

Det er ganske bratt utenfor her og nede i den bratte hellinga stikker det opp noe som ligner et Corbusierbygg. Det er en forhenværende bunkers i funksjonalistisk stil. Nå har en pyntet litt på det hele med noen slyngplanter og treverk så en kan nesten spekulere hva det egentlig er for noe. I hvert fall har tilreisende hatt bry med å skjønne hva det er for noe fint vi har oppe i skråningen der.

Helt borte på andre siden av Stadion finner vi noe nytt i ei brakke. Det er Johan Johansens jernstøperi som for tiden beskjeftiger fem mann. Anlegget ble startet av en metallstøper Nordtvedt fra Trondheim for ikke så lenge siden. En dyktig støperimester sørger for at produktene blir slik som de skal. Her støper de både tungt jerngods og lettere metaller.

 

NILs klubbhus på vestre side av Stadion er også nytt. Det ble satt opp etter krigen av materialer fra tyskerbrakker. Nå er det blitt et praktisk og velbrukt klubbhus. Det er til og med gjeldfritt. Huset inneholder sal, klubbrom, kontor, kjøkken, avkledningsrom og badstu med dusj. Badstua er et kjært innslag i idrettslivet i Namsos. Det blir da også mye morsommere å drive idrett når en har høve til badstubad etter øvelsene. Det er Torleif Olsen som sørger for at alt går som det skal i klubbhuset.

 

Selve idrettsplassen blir også satt i stand i disse dager. Bertnums kraftige bulldozer, Allis Chamers, har vært i virksomhet i søndre sving som er blitt utvidet. Likedan er østre langside blitt skjøvet 15 meter tilbake. Løpebanen rundt fotballbanen blir nå 350 meter, og fotballbanen får de korrekte mål. De gamle portalene som på ingen måte var noe syn for øyet, er blitt fjernet og det vil komme ordentlige saker i stedet. Hva som skal settes opp rundt banen til beskyttelse mot vindtrekket og til å stenge ute gratistilskuere med, er det ennå ikke kommet til enighet om. Et plankegjerde i likhet med det som tyskerne rev ned, vil det bli meget kostbart å sette opp med dagens materialpriser.

Mens en ennå ikke er kommet til enighet om det permanente idrettsanlegget, har altså kommunen bevilget 10.000 kroner til istandsettelse av den gamle Stadion. Det blir da i hvert fall noe av".

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook