1945 - 2000

Namsos i 1955

Midtbyen_i_1955.jpg

Øvre del av Namsos sentrum fotografert av Widerøe sommeren 1955.

 

I 1955 ble Namsos og de nærliggende områdene fotografert grundig av Widerøe, og bildene er publisert av Nasjonalbiblioteket. Bildene gir oss et inntrykk av en by som fortsatt ikke hadde reist seg helt etter tyskernes herjinger 15 år tidligere. Her kan du se bilder og lese litt om hva lokalavisene (NA og Nordtrønderen og Namdalen) skrev om dette året.

 

1955 startet med en tragisk ulykke på Jernbanekaia hvor lastebileier Ivar Sandmo rygget seg utfor under snørydding. Sandmo ble med bilen ned, og druknet. Dessverre hadde ikke byen dykkere den gangen som kunne gå ned i sjøen for å redde han.

 

Heimbrenning var svært utbredt på 1950-tallet, og politiet gjorde våren 1955 en større pågripelse der de ifølge lokalavisa knep en av hovedleverandørene av heimbrent i distriktet. Mannen skulle ifølge politiet ha solgt heimbrent for 3000 kroner i løpet av ei uke, så omsetningen må ha vært stor.

Evensen_gården_1955.jpg

Overhallsvegen med Hans Evensens hus omtrent midt i bildet.

 

En ny ulykke rammet byen litt senere på våren i 1955 da en mann på motorsykkel ble påkjørt av et godstog og drept oppe ved Tresonittfabrikken på Hylla.

 

Materiallageret på Spillumbruket brant ned i 1955, og en mann segnet om og døde under slukningsarbeidet på Spillum. Verdier for nærmere en million kroner gikk tapt i brannen.

 

Arbeidet med idrettsanlegget i Kleppen var i full gang, men det skulle enda gå fem-seks år før idrettsfolket kunne ta banene i bruk.

 

Under 17. maifeiringen i 1955 ble det arrangert hopprenn nedenfor kirkehaugen mot Kirkegata. Det var skigruppa i NIL som arrangerte konkurransen som samlet mange tilskuere.

 

Fylkesbilene_i_1955.jpg

Fylkesbilene holdt til i Namsos Sparebanks gamle lokaler nede ved havna.

 

Unge namsosinger begikk en god del hærverk midt på 1950-tallet. Avisene skrev om flere tilfeller og det var særlig i kinotiden hærverket ble utført. Alle gatelysene i Overhallsvegen og i Emil Astrups veg ble knust av unger som kastet stein, og mange syntes politiet burde gripe inn. På kirkegården ble gravstøtter veltet og flere av brakkene i byen fikk vinduer knust og inventaret ble ødelagt.

 

Både på Klippen og på Tiendeholmen ble det arrangert fester, og det kunne gå hardt for seg. To ektepar ble ifølge avisa overfalt, slått og mishandlet av ukjente gjerningsmenn. På Tiendeholmen ble hagegjerder også ødelagt av fulle festdeltakere.

 

I transportbransjen var det streik i 1955, og det førte til tomme bensinstasjoner. Dermed ble det vanskelig å kjøre bil i en periode, og alt av godstrafikk ble overført til båt eller tog.

 

Steinsbekksgata_1955.jpg

Overhallsvegen, og vi ser arbeidet med Namdalsevegen til høyre er i gang.

 

Interimskirka_1955.jpg

Overhallsvegen og Interimskirka bak til venstre som var byens kirke fra 1941 til 1960.

 

Overhallsvegen_--_1955.jpg

Overhallsvegen med Wullums butikk til venstre. Jørgen Bolkans hus midt i bildet.

 

Jernbanen_i_1955.jpg

Jernbaneområdet med sentrum. Fortsatt stod kinobrakka og andre brakker i dette området.

 

Overhallsvegen_i_1955.jpg

Overhallsvegen med Namdal sykehus og folkeskolen.

 

Kornsiloen_1955.jpg

Kornsiloen stod ferdig i 1954.

 

Prærien_1955.jpg

Kullbrygga til høyre og canningbrygga til venstre med Prærien i bakgrunnen.

 

Meieriet_i_1955.jpg

Namdalsmeieriet holdt til i Havnegata der NAVA har lokalene sine i dag.

 

Sentrum_i_1955.jpg

Namsos sentrum med Van Severen i forgrunnen.

 

Snippen_i_1955.jpg

Snippen med trevarefabrikken til høyre.

 

Folla_til_kai_i_1955.jpg

Folla og en annen båt til kai ved Namdalens Aktie-Dampskipsselskap.

 

Aldersheimen_i_1955.jpg

Aldersheimen er under bygging i Havikvegen.

 

Bjørum_gartneri_i_1955.jpg

Gartneriet og Hildrum-gården. Folkeskolen til høyre.

 

vre_Bjørum_i_1955.jpg

Husene på Vestre Bjørum og den tyske offisersbrakka ved prestegården øverst til høyre.

 

Bjørum_i_1955.jpg

Namdal sykehus med Bjørum i bakgrunnen.

 

Løvold_brygga_i_1955.jpg

Løvoldbrygga og Verftsgata.

 

Geilin_i_1955.jpg

Geilin med kafeen i tømmervillaen i Havikvegen øverst til venstre.

 

stbyen_i_1955.jpg

Østbyen med husene i Emil Astrups veg. I bakrgunnen husene i øvre del av Kleppen.

 

Havikvegen_i_1955.jpg

Havikvegen med sykehuset.

 

Bjørum_gård_1955.jpg

Bjørum gård og nyhusene på Vestre Bjørum.

 

Verftsgata_Vika_1955.jpg

Vika med Verftsgata i forgrunnen.

 

Helseheimen_i_1955.jpg

Gartneriet, Hildrum-gården, prestegården og Helseheimen på Bjørum.

 

Høknesnes_i_1954.jpg

Sellægs gård på Høknesneset.

 

stbyen_2_1954.jpg

Østbyen med Havig-gården.

 

Svenskbyen_3_1954.jpg

Svenskbyen med Fischerleiren bak til høyre.

 

Radiomastene_Østbyen_i_1954.jpg

Radiomastene på Østbyen med Svenskbyen og folkeskolen i bakgrunnen.

 

Spillum_forsamlingshus_1954.jpg

Spillum forsamlingshus.

 

Hylla_Sellæg_butikk_1954.jpg

Sellægs bensinstasjon og butikk på Hylla.

 

Spillum_gartneri_1954.jpg

Jørgen Påsches og Løvmos gartnerier på Spillum.

 

Husene_på_Skjæret_1954.jpg

Husene på Angelskjæret.

 

Tankan_Namsos_1954.jpg

Shells tankanlegg i Beretvika.

 

Biler_Asbjørn_Sve_i_Olav_Duuns_veg_i_1954__Kopi.jpg

Bilforhandler Asbjørn Sve hadde en del biler stående hjemme på Bjørum.