1850 1900

Et godt besøkt handelsstevne

Handelsmarked_i_Namsos_ca_1900.jpg

Glimt fra et handelsmarked på Torvet etter bybrannen i 1897. Både unge og gamle møttes i byens sentrum for både handel, lek og en god prat. Bilde fra Namdalsmuseet.

 

Lenge før Namsosmartnan så dagens lys i 1965 ble det arrangert handelsstevner i Namsos på Torvet der Festplassen ligger i dag. I 1888 var det første gang det ble arrangert et sånt marked i byen, og avisa Nordtrønderen mente det var et bra tiltak. Dette var en tradisjon som videreførte den mer kjente Mælamartnan i Overhalla.

"Det nu afsluttede handelsstævne herstedes var som tidligere antydet meget godt besøgt. Især naar hensyn tages til de omstændigheter under hvilke det har funde sted, idet det som bekjent iaar var første gang at det blev afholdt her i ladestedet.

 

Det var søgning saavel af landmænd som af sjøbønder, ligesom her ikke var saa faa fremmede handlende, der havde sine udsalgssteder i telte på Torvet.

Omsætningen af de til handelsstævnet bragte landmandsprodukter og sjøprodukter var særdeles livlig, skjønt priserne paa de sidstnævnte varer vilde falde lave, hvilket hovedsagelig havde sin grund i at der af enkelte sorter som eks flatsild var tilført et uforholdsmæssig stort parti ligesom den øvrige sild gjennemgaaende faldt altfor stor for landsfolk.

 

Uagtet dette blev alle hidførde varer solgt. Paa landmandsprodukter var efterspørselen større end tilførselen, saa der blev for lidet af enkelte varesorter til eks kjød og smør.

 

De betalte priser var i almindelighed; smør omtr kr 1,52-1,60, magerost og mysost kr 0,20-0,25, kjød kr 0,22-0,32, alt pr kg. Havremel hvoraf kun var tilført lidet, var prisen kr 3,20-3.50 pr 18 kg, tomtønder blev betalt med kr 1,20-1,35 pr st. Sild kr 8,00-12,00 fladsild kr 10,00-14,00, uer kr 10,00-12.00, kveite kr 16,00-18,00 alt pr tønde. Smaasei kr 2,00-2,50 pr 18 kg, tran 20-25 ør per liter.

 

Handelsstævnet var i det hele begunstiget af godt veir, især onsdag da tilstrømningen af folk var størst. Der herskede gjennemgaaende god orden og saavidt vides foretages ingen arrestastioner."