Namsos bys Historielag

1940 - 1945

Brevet til den tyske overkommando

Dette er historien om et brev som politfullmektig Finn Christianssen skrev til den tyske overkommandoen i Namsos 27. juni 1940. Oversatt til tysk av ukjent person. Avskriften oversatt fra tysk av Johan Petter Myre.

I sammenheng med div. utførte plyndringer i tilknytning med bombingen i Namsos, ble det avgitt følgende redegjørelse av daværende politifullmektig Finn Christiansen:

Som følge av den tyske besettelsen av de større byer i Norge, ble det i Namsos dannet en evakueringskomite. Frem til søndag 13. april 1940 ble mødre med barn, gamle og syke evakuert fra Namsos. Søndag 14. april ca. kl. 1300 1andet et engelsk sjøfly hvis besetning forhandlet med den norske militære ledelse. Den samme kveld ca. kl. 2100 kom flere krigs- og transportskip og landsatte engelske tropper i Namsos. Frem til onsdag 17. april ble det fortsatt landsatt engelske tropper og materiell.

Fredag 19. april mot kvelden ankom, med ledsagelse av franske krigsskip, de første franske tropper. I tiden 14. til 19. april ble ytterligere deler av befolkningen evakuert. Noen innbyggere forlot hver kveld Namsos for å overnatte i de nærliggende områder. Om dagen vendte de tilbake og fortsatte sine aktiviteter. Den største delen av de engelske troppene hadde frem til fredag 19.april forlatt Namsos for å gi plass til de franske soldatene.

Søndag 20. april fra kl. 1000 til kl. 1200 fant den første bombingen fra tyske fly sted. Fra kl. 1300 til ca. kl. 1800 fortsatte bombingen med jevnlig tidsrom. Ved det første bombeangrepet brente bare sagbruket ned, mens i det videre angrep ble byen delvis helt ødelagt. Ved bombeangrepet ble 1 norsk soldat og 3 sivilpersoner drept. Engelskmennene og franskmennene har så langt jeg vet mistet en engelsk offiser og 7 franske soldater.

Hele sivilbefolkningen fra Namsos ble flyttet til omliggende steder da det ble regnet med nye angrep fra tyske fly. Kontorlokaler for det norske politi i Namsos ble flyttet til Overhalla, mens det i byen ble igjen en politistyrke bestående av 6 konstabler. I selve byen var det ingen franske eller engelske tropper innkvartert, men de var forlagt i hus ved bygrensen. Av sivilpersoner ble det i byen igjen ca. 10 personer. Her i Namsos var det bare noen engelske offiserer som ledet forsterkningen av tropper. Disse bodde i den uskadde del av byen. Engelskmennene trakk seg tilbake mot Steinkjer og Overhalla. I byens nære omgivelser og på plasser lengre bort fra byen ble franskmennene forlagt. Der det var mulighet til det, tok franske tropper tidvis inn i noen ubebodde hus. Frem ti1 30.april kom det etterforsyninger av tropper og materiell.

Søndag 21. april var det nok et lite bombeangrep. Hele dagen fløy det likevel tyske fly over Namsos og skjøt med maskingevær. Som følge av dette ble 2 sivile og en politimann såret. Denne søndagen var byen bevoktet av 4 norske politikonstabler. Mandag 22.april rykket 12 norske soldater inn og overtok sikringen av byen. De ble avløst den 25.april av 40 norske marinesoldater.

Søndag 28.april skjedde enda et bombeangrep hvor 5 pakkhus brant ned. Ved et nytt bombeangrep  den 29. ble et fransk krigsskip senket i havnen. Det siste bombeangrepet skjedde den 30.april hvor enda et pakkhus ble ødelagt.

Torsdag 2. mai valgte de engelske og franske tropper, på grunn av den tyske fremmarsjen, å gå om bord for å trekke seg tilbake. Alt materiell og forsyninger ble etterlatt. Fredag 3.mai var det ikke flere allierte soldater igjen i Namsos, da også de norske soldater hadde trukket seg tilbake. Den 4. mai rykket den tyske krigsmakt inn i Namsos. For disse ble ca. 15-20 private tomme hus tatt i bruk som bolig. I løpet av tida ble dette tallet høyere slik at nå er 4000 m2 boligflate belagt av tyskerne.

Politiet i Namsos er i det hele bare kjent med et tilfelle hvor en tysk korporal og 5 soldater ble overrasket under en plyndring av en forretning. Disse ble straks rapportert til løytnant Bayer fra bataljon Heesch. Det er blitt meg fortalt at disse soldatene er blitt fremstilt for krigsrett.

Yterligere plyndringer av tyske soldater er jeg ikke blitt kjent med.

I de siste dagene er flere evakuerte personer kommet tilbake til Namsos, og som ved besiktigelse av sine hus fastslo at forskjellige gjenstander som radio, senger, sofaer og husgeråd manglet. Disse gjenstander ble delvis benyttet av de tyske soldatene i husene hvor de bodde og for å ha det til eget bruk.

*)Om kvelden den 20. april etter bombingen, ble 6-7 forretninger og noen privatboliger forlatt av eierne av den grunn at det ble regnet med muligheten at det ville komme flere angrep.

 Av forretningene var det 6 kolonial- og 1 manufakturforretning. Disse synes utsatt for tyverier hvor  folk hentet ut varer og tok med seg hjem. Det var blitt rapportert til politiet at deler av befolkningen plyndret forretningene. Fra politiets side ble det straks grepet inn og en god del varer ble med hjelp av forsyningsnemnda og fattigstyret hentet inn og brakt i sikkerhet.

Det er ikke lett å få oversikt over hvor mye sivilbefollrningen har plyndret. Noen personer ha levert stjålne gjenstander tilbake til eierne eller betalt varene.

 I tidsrommet 22.april til 4.mai er det blitt plyndret i forskjellige privathus. Det ble i hovedsak stjålet  klær, sengetøy, husholdningsgjenstander, matvarer og verdisaker. Det er også blitt kjent at berusede personer har herjet i boligene.

Fra 20. april til 9. mai var Namsos uten elektrisk strøm. Det vaz følgelig ikke mulig for de norske soldatene og for politiet å gjennomføre en nøyaktig kontroll i byen. Jeg må også fremheve at i løpet av nærværet av de engelske og franske troppene ble diverse privathus, som var forlatt av sine beboere, åpnet med makt, for å tjene som bolig for troppene. Også her er det mulig at de engelske og franske soldatene stjal med seg ting fra husene da de trakk seg tilbake.

Jeg er personlig kjent med to tilfeller hvor franske soldater forgrep seg. En gang ble de av meg overrasket i et privathus og som jeg straks fikk vist ut av huset. Om de har stjålet noe kan jeg ikke si, for det har jeg ikke sett. Den andre gangen traff jeg noen franske soldater i en matvarebutikk som var forlatt. Også denne gangen oppfordret jeg dem straks å forlate butikken. Om de har stjålet noe i denne butikken, vet jeg ikke og har heller ikke sett noe av det.

Av norske soldater som hadde ansvaret for vaktholdet i havna var det blitt offisielt rapportert til politiet at franske soldater hadde plyndret matvarer fra lagerhusene. Denne episode ble av oss straks rapportert til den franske kommandanten, som fra denne dag satte franske poster på vakt.

Min oppstilling av de enkelte plyndringstilfeller er vedlagt.

Jeg vil også bemerke at flyttingen av lokalene til politiet til Overhalla ble nødvendig fordi lokalene p.g.a. bombingen var brent ned og oppmerksomheten på sikkerhet i byen måtte opprettes.

 Ved byen bevoktning av de norske politiansatte den 21. april var det for befolkningen forbudt å komme inn i byen.

FC

 politifullmektig (sign)

*) Dette avsnitt er i den tyske "utgaven" noe uklart, men en har her søkt å få frem hva meningen har vært ! DChr.

Kalender

Januar 2022
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

facebook